Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego

note /search

Programowanie jako wyznaczanie strategii rozwoju

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 2723

Programowanie - wyznaczanie strategii rozwoju. Wiąże się z określoną zasadą programowania.   Programowanie krótkookresowe - Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 Programowanie średniookresowe - np. Narodowa Strategia Spójności...

Model konkurencji Portera

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3423

Model konkurencji Portera (pięciu sił) Do analizy otoczenia bliższego   Sektor: Liczba konkurentów Struktura udziałów w rynku Mapa grup strategicznych   Groźba pojawienia się konkurentów zależy od: Wysokość barier wejścia Atrakcyjność sektora Wieku sektora   Groźba pojawienia się substytut...

Program rozwoju obszaru wiejskiego na lata 07-13

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1106

Program rozwoju obszaru wiejskiego na lata 2007-2013 12 grudnia 2011 11:22     4 osie (cele) strategiczne: Oś gospodarcza - celem jest wzrost konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś środowiskowa - celem jest ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich Oś społeczna - poprawa jako...

Strategia lizbońska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1708

Strategia lizbońska Realizacja w latach 2000-2010, jednak jest kontynuowana w strategii Europa 2020.   Misją tej strategii jest dążenie UE do tego, by stała się najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie.   Obszary działania: Gospodarczy Osiągnięcie średniego tempa wzrostu w UE na poziomi...