Program rozwoju obszaru wiejskiego na lata 07-13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program rozwoju obszaru wiejskiego na lata 07-13 - strona 1 Program rozwoju obszaru wiejskiego na lata 07-13 - strona 2

Fragment notatki:


Program rozwoju obszaru wiejskiego na lata 2007-2013 12 grudnia 2011 11:22  
 
4 osie (cele) strategiczne: Oś gospodarcza - celem jest wzrost konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś środowiskowa - celem jest ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich Oś społeczna - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie działalności gospodarczej Oś lider - wzmocnienie aktywności lokalnej (inicjatyw lokalnych) na obszarach wiejskich (lokalne grupy działania skupione wokół liderów)
  Misja programu Wzrost konkurencyjności i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
  Zadania strategiczne Oś gospodarcza Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
Ułatwianie startu dla młodych rolników (premie)
Max 40 lat.
70% kwoty, którą dostanie (70tys. zł) przeznaczy na działania zgodne z biznesplanem
Zobowiązuje się, że będzie prowadził gospodarstwo rolne co najmniej przez 5 lat od uzyskania premii
Musi posiadać odpowiednią powierzchnię gospodarczą (nie większa niż 300ha, nie mniejsza niż średnia)
Musi spełniać minimalne standardy ochrony środowiska
Wsparcie przemian strukturalnych w rolnictwie (renty strukturalne)
Rolnik w wieku 55-65 lat
Rolnik nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
Rolnik prowadził nieprzerwanie gospodarstwo przez ostatnie 10 lat przed uzyskaniem renty
Ubezpieczenie w KRUSie przez minimum 5 lat wstecz
Renta ma wysokość 150-265% najniższej emerytury
Doradztwo rolnicze dla rolników i leśników
Nie więcej niż 1500 euro na jedno gospodarstwo, ale można skorzystać kilka razy za mniejszą kwotę
Modernizacja gospodarstw rolnych
Najczęściej jest to zakup maszyn przez rolników
Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i produktów leśnych
Nie mniej niż 100 tys, nie więcej niż 2mln
Rozwój infrastruktury dotyczącej sfery rolnictwa i leśnictwa
Melioracje, wały przeciwpowodziowe i wszystko inne, dofinansowanie 100%
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Wsparcie dla grup producentów rolnych
Pod warunkiem, że te grupy będą zarejestrowane
Może mieć różną formę - spółki, stowarzyszenia, spółdzielni, etc.
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez grupę producentów rolnych
Np. promocja w środkach masowego przekazu
Targi produktów rolnych
Zwrot 70% poniesionych kosztów
Przywracanie potencjału produkcji rolnej po katastrofach Oś środowiskowa

(…)

… o niekorzystnych warunkach gospodarowania, np. na obszarach górskich
Tzw. dopłaty wyrównawcze
Pomoc dla gospodarstw które mają powierzchnię:
1-50ha -> 100% kwoty
50-300 ha -> 50%
Chronienie zagrożonych gatunków (Natura 2000)
Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów nieużytkowanych rolniczo
Jednorazowe wsparcie za zalesienie
Premia pielęgnacyjna (przez 5 lat)
Premia zalesieniowa (przez 15 lat)
Odtwarzanie…
… o niekorzystnych warunkach gospodarowania, np. na obszarach górskich
Tzw. dopłaty wyrównawcze
Pomoc dla gospodarstw które mają powierzchnię:
1-50ha -> 100% kwoty
50-300 ha -> 50%
Chronienie zagrożonych gatunków (Natura 2000)
Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów nieużytkowanych rolniczo
Jednorazowe wsparcie za zalesienie
Premia pielęgnacyjna (przez 5 lat)
Premia zalesieniowa (przez 15 lat)
Odtwarzanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz