Programowalny Sterownik Logiczny - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programowalny Sterownik Logiczny - sprawozdanie - strona 1 Programowalny Sterownik Logiczny - sprawozdanie - strona 2 Programowalny Sterownik Logiczny - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

L. Kaszycki. Notatka składa się z 4 stron.
Sprawozdanie z przedmiotu Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych STEROWNIKI PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) ( ang. Programmable Logic Controller ) - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną sterowników PLC odróżniającą ten sterownik od innych sterowników komputerowych jest cykliczny obieg pamięci programu. Algorytm jest zapisywany w dedykowanym sterownikowi języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.
Zasada działania sterowników PLC Sterowniki PLC
Podstawową zasadą pracy sterowników jest praca cykliczna, w której sterownik wykonuje kolejno po sobie pojedyncze rozkazy programu w takiej kolejności, w jakiej są one zapisane w programie. Na początku każdego cyklu program odczytuje "obraz" stanu wejść sterownika i zapisuje ich stany (obraz wejść procesu). Po wykonaniu wszystkich rozkazów i określeniu (wyliczeniu) aktualnego dla danej sytuacji stanu wyjść, sterownik wpisuje stany wyjść do pamięci będącej obrazem wyjść procesu a system operacyjny wysterowuje odpowiednie wyjścia sterujące elementami wykonawczymi. Tak więc wszystkie połączenia sygnałowe spotykają się w układach (modułach) wejściowych sterownika, a program śledzi ich obraz i reaguje zmianą stanów wyjść w zależności od algorytmu.
Cykl pracy sterownika można zapisać krokowo:
Autodiagnostyka
Odczyt wejść
Wykonanie programu
Zadania komunikacyjne
Ustawienia wyjść
Firmy produkujące sterowniki programowalne dostarczają zwykle wraz z nimi środowisko programistyczne, pozwalające pisać aplikacje w jednym lub kilku językach programowania. Języki te są zwykle mniej lub bardziej dokładną implementacją zaleceń normy IEC 61131-3, która to norma definiuje następujące warianty:
LD ( Ladder Diagram ) logika drabinkowa - schemat zbliżony do klasycznego rysunku technicznego elektrycznego;
FBD ( Function Block Diagram ) - diagram bloków funkcyjnych, sekwencja linii zawierających bloki funkcyjne;
ST ( Structured Text ) tekst strukturalny - język zbliżony do Pascala;


(…)

… sterowania napędami np. napędem bramy. Do sterowania zewnętrznego możemy użyć jednoprzyciskowego zdalnego sterowania (pilota ) jednego z oferowanych przez krajowych producentów. Realizowane funkcje przez sterownik ( w przedstawionym przykładzie)to: obsługa stacjonarnych przycisków "start w górę, start w dół, stop" obsługa pojedynczego styku zdalnego sterowania ( pilota jednoprzyciskowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz