Program infrastruktura i środowisko - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program infrastruktura i środowisko - omówienie - strona 1 Program infrastruktura i środowisko - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
• Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stany środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej
• Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:
- środowiska - 4,8 mld euro
- transport - 19,4 mld euro
- energetyka - 1,7 mld euro
- kultura - 490 mln euro
- zdrowie - 350 mln euro
- szkolnictwo wyższe - 500 mln euro
KRAJOWY SYSTEM FINANSOWANIA OCHRONY SRODOWISKA
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• 16 Wojewódzkich Funduszy OŚ i GW
• Powiatowe Fundusze OŚ i GW
• Gminne Fundusze OŚ i GW
Dochody
wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów
wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów
pozostałe wpływy z tytułu opłat i kar (np. w gmina Kleszczów otrzymuje środki w związku z tym, że na jej terenie funkcjonuje kopalnia)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (logo - czerwone kółeczko, zielone drzewo + zielone kreski pod spodem)
finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredysty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki) - np. na składowisko odpadów, muszą przynosić korzyści
finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia)
finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz