Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 4 - strona 1 Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 4 - strona 2 Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Prognozowanie w finansach i bankowości dr Bożena Frączek Wykład 4
System składa się co najmniej z dwóch elementów. Można je dzielić na proste i na posiadające bardziej złożoną strukturę. Cechy przedsiębiorstwa jako systemu:
Złożona struktura System otwarty - zachodzą interakcje z otoczeniem (nie można wyobrazić sobie przedsiębiorstwa bez otoczenia, czyli czynników zewnętrznych, które wpływają na jego działalność) System integralny - poszczególne elementy współdziałają ze sobą System dynamiczny - zmienia się w czasie System addytywny - każdy element składający się na system działa niezależnie od innych; przeciwieństwo systemu integralnego. System prognostyczny w przedsiębiorstwie dostarcza informacji o przyszłych zmianach otoczenia i skutkach tych zmian dla przedsiębiorstwa w postaci prognoz. długookresowe
średniookresowe
Krótkookresowe Przedmiot prognozy
- główne zmienne otoczenia
- główne zmienne wewnętrzne
- zmienne otoczenia - zmienne wewnętrzne - zmienne wewnętrzne Rodzaje prognoz
- badawcze
- jakościowe
- Realistyczne
- ilościowe - realistyczne - ilościowe Stopień zaufania Niski Dość wysoki Wysoki Zastosowanie prognozy - opracowanie celów i strategii - działania na rzecz przyszłości Konkretyzacja celów i strategii przedsiębiorstwa Stanowią podstawę decyzji taktycznych Metody prognozowania - analogowe - heurystyczne - scenariusze
- ekonometryczne - analogowe - heurystyczne - na podstawie szeregów czasowych Schemat prognozowania w przedsiębiorstwie:
Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa:
Otoczenie demograficzne (liczba i struktura ludności, przyrost naturalny, wykształcenie, wzorzec gospodarstw domowych - zwyczaje, kultura)
Otoczenie ekonomiczne - koniunktura gospodarcza, inflacja, kursy walutowe, dochody, dostępność i oprocentowanie kredytów, podaż pieniądza,
Otoczenie przyrodnicze (naturalne) - zasoby surowców, zanieczyszczenie środowiska, źródła, koszty energii, Otoczenie technologiczne - nowe odkrycia naukowe, wdrożenia nowych technologii, wydatki na badania i rozwój
Otoczenie polityczno - prawne - polityka rządu, przepisy prawne regulujące działalność podmiotów gospodarczych, przepisy podatkowe i celne , ugrupowania gospodarcze krajowe i międzynarodowe,

(…)

… wskaźnika oznacza poprawę (pogorszenie) koniunktury
Wskaźniki złożone - średnia arytmetyczna wybranych
METODY PROGNOZOWANIA INFLACJI Wykorzystanie makromodeli
Pętla główna:
Ceny na poziomie producenta (wyjściowe)
Ceny detaliczne Presja na płace (wzrost lub przynajmniej na utrzymanie poprzedniego poziomu płac realnych) Przyrost kosztów osobowych (składnik całkowitych kosztów produkcji)
Ceny na poziomie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz