Prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski - strona 2

Ustawa 8 VII 1935 wybory prezydenckie - wybory powszechne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

CZĘŚĆ II Głosowanie powszechne Rozdział I Wskazanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej przez ustępującego Prezydenta Art. 29. Ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając z prawa wskazania przez siebie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzi głosowanie powszechne w ciągu sie...

Ustawa 8 VII 1935 Wybory prezydenckie - zgromadzenie elektorów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

USTAWA Z 8 VII 1935 R. O WYBORZE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ [WYCIĄG] (Dz.U.R.P. Nr 47, poz. 321) CZĘŚĆ I Zgromadzenie Elektorów Rozdział I Zwołanie Zgromadzenia Elektorów Art. l. (l) Zgromadzenie Elektorów zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej. (2) W zarządzeniu o zwołaniu Zgromadzenia Elektorów ...

Ustawa rządowa 3.05. 1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

USTAWA RZĄDOWA Z 3 MAJA 1791 R. (Volumnia Legum, t. IX, s. 220-225, Kraków 1889) W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński...

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

USTAWA Z DNIA 2 SIERPNIA 1926 R. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 44 poz. 267). (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 442 z dnia 4 sierpnia 1926 r.) Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści: Art. 1. Art. 4 ustawy z dnia 17...

Osoba prawna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Obowiązek męża zrewanżowania się - odpowiednik kobiecego posagu, zazwyczaj drugie tyle, ile kobieta wniosła. Jedno i drugie przeznaczane na potrzeby utrzymania, małżeństwa. Zarząd powierzony mężowi, posag wypłacany jest w pieniądzu, gotówka stanowi własność męża. Mąż musi wyznaczyć „przywianek” - ró...