Prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 805

Zagadnienia egzaminacyjne (2012/2013) 1 Prawo sądowe - wprowadzenie 1.1 charakterystyka prawa feudalnego i nowożytnego 1.2 systematyka prawa 2 Prawo osobowe i rodzinne 2.1 Podmioty prawa 2.2 Początek i koniec osoby fizycznej: 2.2.1 zasady 2.2.2 wyjątki rozszerzające 2.2.3 wyjątki zwężające ...

Artykuł o miastach 19.04.1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  WOLNE W PAŃSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ [USTAWA Z 19 IV 1791 R.] (Volumnia Legum, t. IX, s. 215-219, Kraków 1889) Artykuł I. O miastach   1-mo Miasta wszystkie królewskie w krajach Rzeczypospolitej za wolne uznajemy.   2-do Obywatelów takowych miast jako ludzi wolnych, ziemię ...

Artykuł o prerogatywach mieszczan 19.04.1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  WOLNE W PAŃSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ [USTAWA Z 19 IV 1791 R.] (Volumnia Legum, t. IX, s. 215-219, Kraków 1889) Artykuł II. O prerogatywach mieszczan   1-mo Prawo kardynalne neminem captivabimus nis...

Artykuł o sprawiedliwości dla mieszczan

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  WOLNE W PAŃSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ [USTAWA Z 19 IV 1791 R.] (Volumnia Legum, t. IX, s. 215-219, Kraków 1889) Artykuł III. O sprawiedliwości dla mieszczan   1-mo Zostawując miasta przy właściwych sobie granicach miast jurysdykcjach, też miasta z przedmieściami spod innych w...

Dekret naczelnika państwa z 22 XI 1918

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

DEKRET NACZELNIKA PAŃSTWA O NAJWYŻSZEJ WŁADZY REPREZENTACYJNEJ REPUBLIKI POLSKIEJ Z 22 XI 1918 R. (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 41 z dnia 29 listopada 1918 r.) Na podstawie dekretu z dnia 14 listopada r.b. przedłożył mi Prezydent Ministrów uchwalony przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej proj...

Konstytucja Księstwa Warszawskiego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 896

KONSTYTUCJA KSIESTWA WARSZAWSKIEGO Z 22 LIPCA 1807 R. (Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego] z 1807 r., t. I, s. II- XLVIII) Tytuł I Art. 1. Religia katolicka, apostolska, rzymska jest religią stanu. Art. 2. Wszelka część religijna jest wolna i publiczna. Art. 3. Księstwo Warszawskie podzielone bę...

Konstytucja Polskiej Republiki Ludowej 1952

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ UCHWALONA PRZEZ SEJM USTAWODAWCZY W DNIU 22 LIPCA 1952 R. (Dz. U. Nr 33, poz. 232 z dnia 23 lipca 1952 r.) Polska Rzeczpo...

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i Jego okręgu z dnia 15 lipca - 11 września 1818 r.   Artykuł I. Religia katolicka apostolska rzymska (wyznawana od większej części mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu) utrzymuje się jako religia kraju. Będzie zawsze przedmiotem szczególniejszych ...

Mała Konstytucja z 20.02.1919

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz. P.P.P. nr 19, poz. 226) I Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd Naczeln...

Pacta Conventa Henryka Walezego

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

PACTA CONVENTA HENRYKA WALEZEGO Z 1573 R. 1. Aby były pewne pakta między Koroną Polską a Królestwem Francuskim. 2. Aby król francuski na wojnę moskiewską 4 tysiące Gwaskonów posłał i na sześć miesięcy żołd im zapłacił, a król potem, żeby im z skrzynki...