Prof. M Pałys - strona 2

Różnice pomiędzy układem warszawskim a układem 1965 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Różnice pomiędzy układem warszawskim a układem 1965 Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych nie jest układem jednolitym. Posiada on 5 stref odwzorowawczych (rys. 10), przy czym: dla czterech odwzorowawczych przyjęto odwzorowanie quasi-stereograficzne (odwzorowanie płaszczyznowe ukośne...

Skala mapy zasadniczej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Skala mapy zasadniczej Najmniejszą jednostką obszaru, dla którego określa się skalę bazową mapy zasadniczej zarówno przy postaci klasycznej jak i numerycznej jest obręb ewidencji gruntów i

Sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1477

Sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach sytuacyjno - wyskościowych. Mając naniesione na mapę punkty wysokościowe, przystępuje się do graficznego przedstawienia rzezby terenu. Mapa na której są punkty z podanymi obok wysokościami, jest...

Stała dodawania w dalmierzu optycznym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

Stała dodawania w dalmierzu optycznym. Ogólny wzór na obliczenie odległości pomierzonej dalmierzem wygląda następująco: D=1/2*v*+k Stała k łączy ze sobą wpływ różnicy między centrem mechanicznym dalmierza, a jego centrem elektronicznym. Najczę...

Treść mapy zasadniczej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

Treść mapy zasadniczej Treść mapy dzieli się na treść obligatoryjną oraz treść fakultatywną. Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią: * punkty osnów geodezyjnych, * elementy ewidencji gruntów i

Dokładność metody mechanicznej obliczania powierzchni - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Dokładność metody mechanicznej obliczania powierzchni Metodę tą wykonuje się podobnie do metody graficznej, czyli obliczenia powierzchni wykonujemy bezpośrednio na wykonanych(zkartowanych) mapach. Występują takie same błędy jak w metodzie graficznej i jest taka sama dokładność powierzchni, z tym, ż...

Zasadnicze różnice między pomiarami - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Zasadnicze różnice między pomiarami realizacyjnymi a pomiarami inwentaryzacyjnymi. Proces wytyczania budowli na podstawie projektu sporządzonego na mapie jest odwróceniem procesu wykonywania pomiaru inwentaryzacyjnego danego obiektu w terenie. Pomiar inwentaryzacyjny polega na wykonywaniu czynności...