Prof. M Pałys

Miernictwo - pomoc naukowa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

10. Proszę podać dokładność metody mechanicznej obliczania powierzchni, oraz wymienić składające się na nie błędy. Metodę tą wykonuje się podobnie do metody graficznej, czyli obliczenia powierzchni wykonujemy bezpośrednio na wykonanych(zkartowanych) mapach. Występują takie same błędy jak w metodzie...

Błąd miejsca zero

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2660

Błąd miejsca zero (błąd indeksu) Definicja: Przy poziomym położeniu osi celowej, odczyt z kręgu pionowego powinien wynosić 900lub 2700. Wykrywanie: W pewnej odległości od stanowiska, na wysokości osi celowej zaznaczamy punkt (np. krzyżyk na ścianie budynku). Celujemy do tego punktu w dwóch położ...

Błędy instrumentalne przy pomiarze kąta poziomego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4228

Błędy instrumentalne przy pomiarze kąta poziomego Są to błędy systematyczne, których przyczyna jest niespełnienie warunków geometrycznych przez teodolit, a także wymagań, którym powin...

Dokładność graficzna mapy zasadniczej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5166

Dokładność graficzna mapy zasadniczej Mapę zasadnicza sporządza się w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000, w zależności od stopnia zagęszczenia terenu szczegółami stanowiącymi treść mapy oraz zamierzeń inwestycyjnych. Mapę w skali...

Dokładność niwelacji geometrycznej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1575

Dokładność niwelacji geometrycznej (dla jednego stanowiska) w przypadku: niwelacji „ze środka” i „w przód” fr - poprawka refrakcji fk- poprawka kulistości ziemi d - pomierzona odległość AB miarką R - promień ziemi R=6371km k - w...

Interpretacja geometryczna stałej dodawania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2380

Interpretacja geometryczna stałej dodawania i stałej mnożenia w planimetrze biegunowym. Jak wyznaczyć stałą mnożenia i dodawania. Oznaczenia C - stała dodawania k - stała mnożenia C- równa jest polu jakie zatoczy wodzik przy nieruchomym podczas tej operacji kółku całkującym. (promień R- promień...

Klasyfikacja osnowy pionowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1680

Klasyfikacja osnowy pionowej. podstawowa i szczegółowa wysokościowa osnowa geodezyjna dzieli się na cztery klasy oznaczone cyframi rzymskimi, natomiast osnowy pomiarowe (punkty tych osnów) nie są dzielone na klasy. podstawowa wysokościo...