Prof. dr Salomon Z. Langer

note /search

Historia spedycji i podstawowe pojęcia - Spedytor

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2814

SPEDYCJA  • Spedycja  –  to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru .   •Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu  transportowego przyczyniły się dwie przesłanki:   1.handlowa  – sprowadzająca się do efektu rozdzielenia się praw własności towaru  od p...

Historia spedycji i podstawowe pojęcia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1491

SPEDYCJA  • Spedycja  –  to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru .   •Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu  transportowego przyczyniły się dwie przesłanki:   1.handlowa  – sprowadzająca się do efektu rozdzielenia się praw własności towaru  od p...

Ceny za usługi spedycyjne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2681

  Ceny za us ługi spedycyjne    •Ceny za usługi spedycyjne mogą być ustalane w sposób  umowny  lub  taryfowy .       System umowny (ceny za us ługi spedycyjne)      • System umowny polega na ustaleniu wysokości stawki spedycyjnej  przez  spedytora z potencjalnym zleceniodawc ą.   •Jest on stosowany...

Charakterystyka formuł Incoterms 2010

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1582

  Charakterystyka formuł Incoterms® 2010 stosowanych przy  przewozach środkami wszystkich gałęzi transportu EXW FCA  CPT CIP DAT DAP DDP       •Wszystkie te formuły mogą mieć zastosowanie zarówno wtedy, gdy  dostawa odbywa się środkami tylko jed...

Czynności spedycyjne przy odbiorze towaru

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

  Czynności spedycyjne przy odbiorze towaru         czuwanie nad nadejściem przesyłki ;      zawiadomienie zleceniodawcy o nadejściu przesyłki  i dokonaniu dalszych czynności zgodnie z otrzymanymi  zleceniami          odebranie przesyłki z dokumentami na podstawie pełnomocnictwa  otrzymanego od ...

Czynności spedycyjne przy wysyłaniu towaru

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Czynności spedycyjne przy wysyłaniu towaru  • sprawdzenie prawidłowości zlecenia , dostateczności danych i dokumentów potrzebnych do  wysłania przesyłki odbiorcy oraz zawarcia odpowiednich umów przewozu i na udzielaniu  wskazówek w tym zakresie zgodnie z przepisami;  • zamawianie potrzebnych środkó...

Definicje związane z transportem multimodalnym

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1687

  Definicje związane z transportem multimodalnym     • Transport multimodalny  (Multimodal transport) –  przewóz towarów na  podstawie jednego dokumentu, wykonywany ...

Dokumentacja transportowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2485

  Fazy przebiegu procesu spedycyjnego   1. koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczenia  2. przygotowanie ładunku do przewozu (dodatkowo)  3. organizacja procesu przemieszczenia   4. fizyczne przemieszczenie ładunku (dodatkowo)  5. obsługa procesu od strony prawno-finansowej 6. analiza kosztów...

Dokumenty związane z odprawą celną

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1225

  Dokumenty związane z odprawą celną     – Jednolity Dokument Administracyjny SAD    •Jest wnioskiem o wszczęcie postępowania celnego.   •Składa się z:   1)W przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych według jednego kodu Taryfy  Celnej PCN, pochodzących z jednego kraju, objętych jedną stawką poda...

Faktury w spedycji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2324

FAKTURY      Faktura handlowa (  •Faktura handlowa  (invoice)  jest to rachunek wystawiony przez sprzedającego na  towary wydane lub wysłane kupującemu lub za wykonane usługi.   •Faktura handlowa spełnia następujące  funkcje :   a)stwierdza fakt wysłania towaru;   b)jest podstawą żądania zapłaty;  ...