Prof. dr hab. Zygmunt Babiński - strona 2

Kościół polski w czasach Stanisławowskich 1764-1795

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

KOŚCIÓŁ POLSKI W CZASACH STANISŁAWOWSKICH 1764 - 1795 1764 - koronacja St. Augusta Poniatowskiego 1768 - konfederacja barska 1772 - I rozbiór 1773 - KEN 1788 - 92 - Sejm Czteroletni 1793 - II rozbiór 1794 - targowica 1795 - III rozbiór Państwo polskie chyli się ku upadkowi, by zniknąć  ...

Sejm Czteroletni 1788 -1792

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Sejm Czteroletni 1788-92 główne cele: przeprowadzenie gruntownych reform w Polsce i uniezależnienie Kościoła polskiego od Rzymu (czyli przywrócenie pełnej suwerenności i przyśpieszenie rozwoju gospodarczego RP) 20 października 1791 sej...

Targowica rok 1792

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

Targowica 1792 konfederacja generalna koronna zawiązana wiosną 1792 w Targowicy przez przywódców magnackiego obozu republikanów w celu przywrócenia starego ustroju Rzeczypospolitej , pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom konstytucji 3 maja , wprowadzającym monarchię konstytucy...

Kościół w Polsce w dobie zrywów narodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

KOŚCIÓŁ W POLSCE W DOBIE ZRYWÓW NARODOWYCH 1812 - car Mikołaj I królem Polski 1830 - pierwsze powstanie udział wzięła drobna szlachta i mieszczaństwo !1832! - ogłoszono statut organiczny zniesiono sejm ,wojsko polskie i niezależne ogr...

I wojna światowa - ważne daty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

I WOJNA ŚWIATOWA zamach w Sarajewie wybuch wojny sprawa polska legiony Piłsudskiego Rewolucja Październikowa 1917 rewolucja lutowa rewolucja listopadowa  rząd Kiereńskiego:  Lenin: aby Polska Polska niepodległa + unia wojskowa odzyskała niepodległość z Rosją carską 1917 - powstanie Rady...

Kościół - historia i reformacja kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

KRYPT Z HISTORII KOŚCIOŁA Teza 1  Reformacja, krytycyzm i pesymizm, Erazm z Rotterdamu, sytuacja polityczno-ekonomiczna cesarstwa, teologia, papiestwo, klasztory. Wybuch reformacji...

Marcin Luter - biografia i tezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

Teza 2. Marcin Luter, tezy o odpustach, dysputy i zwolennicy, zerwanie z Kościołem, edykt wormacki. MARCIN LUTER i TEZY O ODPUSTACH Niemiecki reformator religijny, mnich augustiański , doktor teologii . Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów , w których odrzucał możliwość odkupien...

Wojna chłopska i rycerstwo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Teza 3.Rycerstwo i wojna chłopska, Protestanci w Spirze, augsburskie wyznanie wiary, wojna szmalkaldzka, Interim i pokój augsburski. Rycerstwo i wojna chłopska Pod przywództwem Franciszka Sickingena rycerstwo w znacznej części włączyło się do ruchu reformacyjnego. Zapowiadali, że uwolnią chłopów ...

Reformacja w Zurychu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Teza 4  Ulrych Zwingli, reformacja w Zurychu, Bazylea i Berno, Kalwin, Genewa, nauka Kalwina, Henryk VIII, anglikanizm Ulrych Zwingli - pleban z Zurychu, reformator; starał się łączyć tomistyczną scholastykę z humanizmem i etykę z racjonali...

Sobór Trydencki - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Teza 5  Sobór Trydencki, zwołanie soboru, obrady, zakończenie soboru, przyjęcie uchwał, główne postanowienia soboru Sobór Trydencki 1545 45-48 I tura 51-52 II tura 62-63 III tura - nie ma udziału uniwersytetów - reforma Kościoła - ...