Wojna chłopska i rycerstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojna chłopska i rycerstwo - strona 1 Wojna chłopska i rycerstwo - strona 2

Fragment notatki:


Teza 3.Rycerstwo i wojna chłopska, Protestanci w Spirze, augsburskie wyznanie wiary, wojna szmalkaldzka, Interim i pokój augsburski. Rycerstwo i wojna chłopska Pod przywództwem Franciszka Sickingena rycerstwo w znacznej części włączyło się do ruchu reformacyjnego. Zapowiadali, że uwolnią chłopów od ciężkiego, niechrześcijańskiego prawa klechów i przywrócą im ewangeliczną wolność. Wyprawa się nie udała, Sickingen został zmuszony do kapitulacji. Przyjmuje się, że odtąd rycerstwo przestało się liczyć jako polityczna siła Niemiec. Wojna chłopska (1523-1524) Była największym w dziejach Niemiec wystąpieniem chłopskim, przeciw panom feudalnym . Na prowincję dotarły przeinterpretowane poglądy Lutra : Całkowita negacja stosunków feudalnych, Drogą zmian może być tylko rewolucja , Najważniejsze jest „natchnienie przez Ducha Świętego”, a pośrednictwo księży jest zbędne, należy im odebrać kościoły i rozdzielić między chłopów Musi panować całkowita równość. Książęta, pokonali chłopów. Gdy książęta zdobyli miasto Salzburg, wojna się skończyła, lecz spowodowała już wcześniej wiele strat materialnych i pozbawiła życia około stu tysięcy chłopów, zabitych, spalonych lub za karę oślepionych. Wojna chłopska miała dwa zasadnicze skutki dla reformacji. Pozbawiła ją charakteru ruchu ludowego, choć lud miejski nie odstąpił od niej w całości. Lutra zaś nauczyła, że konieczna jest egzekwowana przez władzę karność kościelna. Uważał on odtąd, że powołani do służby Słowu Bożemu pastorzy nie mogą i nie powinni nią się zajmować, należy, więc oddać kierownictwo Kościoła książętom i radom miejskim. Protestanci w Spirze Dalsze rozszerzanie się reformacji doprowadziło do narastania konfliktów wewnętrznych. Ich wyrazem były uchwały przyjęte przez cesarza i książęta wierne kościołowi na sejmie w Spirze w 1529 r ., które miały przeszkodzić dalszemu szerzeniu się nauki Lutra i umacniając w Niemczech katolicyzm oraz władzę biskupów, potwierdzały edykt wormacki i zmierzały do ostatecznego pognębienia Reformacji. Od protestu wobec uchwał złożonego przez ewangelików uzyskali oni pogardliwą wówczas nazwę protestantów. Augsburskie wyznanie wiary to zbiór gł. zasad doktrynalnych reformacji ułożony i spisany po łacinie przez Ph. Melanchtona , autoryzowany przez M. Lutra , przedstawiony 1530 na sejmie w Augsburgu. Podstawa doktrynalna Kościoła ewangelicko-augsburskiego , po części również anglikanizmu. Zachowuje ono naukę pierwotnego Kościoła i uchwały soborów powszechnych. Potwierdza, że wszyscy ludzie obciążeni są grzechem pierworodnym. Wskazuje, iż mogą być usprawiedliwieni nie dzięki zasługom, a jedynie z łaski

(…)

…. W tym celu Karol V zawarł z papieżem Pawłem III sojusz przeciwko heretykom.
Działania wojenne, o zmiennym szczęściu dla walczących; zakończyły się zwycięską dla cesarza bitwą pod Muhlberg. Wzięty do niewoli elektor saski Jan Fryderyk został skazany na śmierć za zdradę stanu i herezję. Poprzestano jednak na zrzeczeniu się elektoratu, ale nadal trzymano go w niewoli, gdyż odmawiał uznania soboru trydenckiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz