Prof. dr hab. Zbigniew Konieczny

note /search

Portfel inwestycyjny wykłady

  • Uniwersytet Łódzki
  • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1750

"Podstawowe kategorie inwestowania- stopa zwrotu z inwestycji, ryzyko inwestycji i jego pomiar. Teoria portfela- inwestorzy i ich cele, użyteczność inwestora i krzywe obojętności, korelacja stóp zwrotu, stopa zwrotu i ryzyko portfela, portfele akcji oraz portfele akcji zawierające instrument...

Prawoznawstwo - teoria państwa i prawa

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 5803

teoria państwa i prawa, filozofia prawa, socjologia prawa, dogmatyka prawa. Dodatkowo omawia historię państwa i prawa, historia doktryn polityczno ? prawnych, poglądy na istotę prawa wg kierunku pozytywistycznego i wg kierunku prawa naturalnego. Dokładnie omawia poszczególne funkcje prawa, tj. sta...

Prawoznawstwo 3

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1519

Klasyfikacja przepisów prawnych,instytucje prawne,stosunek prawny,powstanie, zmiana i ustanie stosunku prawnego,rodzaje stosunków prawnych,obowiązywanie i przestrzeganie prawa, obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni Klasyfikacja przepisów prawnych Biorąc pod uwagę system kompletności sformułowa...

Prawoznawstwo 4

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1841

pojecie stosowania prawa, etapy stosowania prawa,wykładnia prawa,wnioskowanie prawnicze,źródła prawa,tworzenie i stanowienie prawa, budowa aktu normatywnego,charak. aktów normatywnych np Polski, racjonalność w tworzeniu prawa Pojęcie stosowania prawa Przez stosowanie prawa rozumiemy sformalizowane ...