Prof. dr hab. Tadeusz Sławek

note /search

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 3

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kultura i język
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

szkoły frankfurckiej (m.in. Theodore Adorno). (…) … was established by the Treaty of Maastricht in 1993 upon the foundations of European Community. With over 500 million citizensw, the EU generated an estimated 28%, share of the nominal and about 21% of the PPP gross domestic product. UE CREATOR...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 5

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kultura i język
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

in. kultury masowej oraz amerykanizacji współczesnej kultury. W notatce znajdują się informacje o takich osobach jak: Paul Goodman, Theodore Roszak, Ivan Ilich, Edward Hicks, Norman Rockwell, Charles Baudelaire, Jeremy Rifkin, Keith Richards, Robert Johnson, Cornel West. (…) … - dominated by obed...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 6

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kultura i język
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Omówienie roli kulturotwórczej rock'n'rolal, najwybitniejszych przedstawicieli, ewolucji gatunku, itd. W notatce znajdują się informacje o takich osobach jak: Richard Middleton, Toni Morrison, Richard Penniman, Rolling Stones, Chuck Berry, Randy Newman, The Beatles, Jefferson Airplane. (…) … Ro...