Prof. dr hab. Piotr Gliński

note /search

Dzia_ania spo_eczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

ZACHOWANIA SPOŁECZNE, DZIAŁANIA SPOŁECZNE I INTERAKCJE SPOŁECZNE Co to jest zachowanie i działanie w sensie jednostkowym? Co to są czynności społeczne? Działania społeczne i ich odmiany - typologia Maxa Webera działania racjonalne działania tradycjonalne działania afektywne Pojęcie i cechy ko...

Poczatek socjologii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Socjologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1526

Socjologia jako dyscyplina naukowa narodziła się w pierwszej połowie XIX wieku. Za ojca socjologii uważany jest August Comte Comt wprowadził nazwę „socjologia” i sformułował program tej nauki Wyznaczenie momentu jej powstania jest sprawą umowną Człowiek od zarania dziejów żył w gromadzie i posia...

Podstawowe pojęcia z socjologii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596

GRUPA SPOŁECZNA Zbiór jednostek, w którym wspólnota pewnych istotnych społecznie cech wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz. Inaczej, zbiorowość ludzi, pomiędzy którymi wyst...

Socjologia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Socjologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2072

SOCJOLOGIA-to nauka badajaca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiane społeczeństwa. Socjologowie badaja społeczne reguly, procesy i struktury, które lacza i dziela ludzi , tworza lub sa przejawem wiezi miedzy ludzmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badaja zarówno jednostki jak i relacj...

Funkcje socjologii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Socjologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1981

SOCJOLOGIA STAWIA SOBIE PODST CELE I SPELNIA ZASADNICZE FUNKCJE: F. poznawcza- budowanie wiedzy na temat swiata społecznego, dzieki której latwiej jest zrozumiec zjawiska i procesy zachodzące w społeczeństwie F. prognostyczna- może przewidzieć co nastapi w najbliższej przyszłości, lecz nie ocenia ...

Socjologia - wykład - obiektywna rzeczywistość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1526

SOCJOLOGIA-nauka o społeczeństwie a)nurt pozytywistyczny b) nurt humanistyczny August Camte - ojciec socjologii, „socjologia jest nauka i strukturze i funkcjonowaniu społeczeństwa” e.durkheim- „socjologia jest nauka o faktach społecznych( religii, prawie, jezyku, modzie,kulturze) i znajomość tyc...

Więź społeczna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414

WIEZ SPOLECZNA- Grupy społeczne- zbior jednostek, w których wspolnota pewnych istotnych społecznie cech wyraza się w tożsamości zbiorowej i towarzysza temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrebie czestsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnatrz; jest to zbiorowość ludzi pomie...