Prof. dr hab. Janusz Soboń

note /search

Koszty - definicja i klasyfikacja

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1778

KOSZT - jest wyrażone w pieniądzu celowe zużycie różnych czynników produkcji związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Koszty charakteryzują się cechami: -Są wyrażone w pieniądzu; -Zostały poniesione w określonym celu; -Wyrażają zużycie czynników produkcji; -Są związane z normalną dział...

Analiza kosztów w układzie rodzajowym

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4116

Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu. Można równ...

Ankieta- usługi PKP

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1953

Ankieta ma na celu sprawdzenie zadowolenia Pasażerów Polskich Kolei Państwowych z poziomu świadczonych usług. Wiek 18-25 lat 25-35 lat 35-50 lat Powyżej 50 lat Płeć Kobieta Mężczyzna Jak często korzysta Pan/Pani z usług świadczony...