Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

note /search

Kinetyka - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

ERRATA DO MECHANIZMÓW W ZADANIACH 36 i 37 Zadanie 36(*). Proponowany jest nast SXMF\ PHFKDQL]P UHDNFML WHUPLF]QHJR UR]NáDGXR]RQX k1 k2 O3 ⇔ O2 + O a nast SQLH2 + O3 ⇒ 2 O2 k−1 [O 3 ]2 v=k ⋅ [O 2 ] Wyprowadziü PHWRG VWDQX VWDFMRQDUQHJR Z\UD*HQLH QD V]\ENRü UR]NáDGX R]RQ...

Kinetyka chemiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1267

Chemia fizyczna 2007/8 – kinetyka chemiczna cz. II Zadanie 16(*). Estryfikacja etanolu kwasem mrówkowym w temperaturze 25oC, w wodnym roztworze w obecnoFLNZDVXVROQHJRSU]HELHJD]JRGQLH]UyZQDQLHP → k1 C2H5OH + HCOOH ⇔ HCOOC2H5 + H2O ← k −1 (E) (K) (M) (W) W roztworze zawierajF\PQD...

Chemia fizyczna - wykład - termodynamika

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

Chemia Fizyczna sem. III (termodynamika) zadania z egzaminów Sformułuj zerową (pierwszą) zasadę termodynamiki. Zdefiniować entropię i sformułować drugą zasadę termodynamiki. Sformułować trzecią zasadę termodynamiki i wymienić jej podstawowe konsekwencje. Podaj warunki, które musi spełniać układ ...

Elektrochemia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1869

Chemia fizyczna 2009/2010 - elektrochemia Zadanie 1. W temperaturze 18oC oporność naczyńka do pomiaru przewodności napełnionego 0,02 M wodnym roztworem KCl lub 1,40826 M roztworem NaSCN w bezwodnym etanolu są równe: 15,946 Ω i 663,45 Ω. Przewodność właściwa użytego roztworu KCl(aq) jest równa κ=2,3...

Wykład z kinetyki

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Rozwiązania zadań egzaminacyjnych z chemii fizycznej sem. 4 © Włodzimierz Tszyrsznic KINETYKA P in mmHG = 7,50*10-3 ciśnienia w Pa zad. Badając spektroskopowo izomeryzację pierwszego rzędu chlorku cis-dwuetylenodwuaminodwuchlorokobaltu (III) w metanolu, otrzymano następujące dane dotycz...

Kinetyka - zadania z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

Rozwiązania zadań egzaminacyjnych z chemii fizycznej sem. 4 © Włodzimierz Tszyrsznic KINETYKA P in mmHG = 7,50*10-3 ciśnienia w Pa zad. Badając spektroskopowo izomeryzację pierwszego rzędu chlorku cis-dwuetylenodwuaminodwuchlorokobaltu (III) w metanolu, otrzymano następujące dane dotycz...

Chemia fizyczna - egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wzór na szybkość reakcji, kinetyka reakcji, faza stała, trzy typowe krzywe kinetyczne, szybkość rozkładu barwnika. ...

Chemia fizyczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: równanie kinetyczne dla łańcuchowej reakcji Christiansena, reakcja pierwszego rzędu, okres połowicznej przemiany, r...

Chemia fizyczna - wykład - kataliza homogeniczna

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kataliza homogeniczna kwasowo-zasadowa, znajdowanie rozwiązania równania, teoria Arheniusa, Izochory Van't Hoffa, teoria zderzeniowa....