Prof. dr hab. inż. Oleksandr Dorozhynskyy

note /search

Zastosowania fotogrametrii - opracowanie definicji

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

Zastosowania fotogrametrii Fotogrametria – dziedzina zajmująca się pomiarem terenów i obiektów przestrzennych, ustalaniem ich kształtu i położenia poprzez odpowiednie pozyskiwanie i przetwarzanie zdjęć – naziemnych i lotniczych Telemonitoring fotograficzny jest telemonitoringiem pasywnym, poleg...

Bezpośrednie metody estymacji siły celu- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Bezpośrednie metody estymacji siły celu  Metoda dwuwiązkowa – wykorzystuje przetwornik o dwu wiązkach (wąskiej i szerokiej) w konfiguracji współosiowej. Sygnał sondujący nadawany jest tylko w wąskiej wiązce - nasłuch prowadzony w obu. Syg...

Metoda RoxAnn- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 609

Metoda RoxAnn Jedna z głównych prostych metod hydroakustycznych rozpoznawania typu dna morskiego. Metoda ta polega na obliczaniu dwóch prostych parametrów E1 i E2 charakteryzujących energię sygnału pierwszego i drugiego echa. Pierwsze echo to superpozycja: Echa pochodzącego z odbicia zwierciad...

Metody akustyczne rozpoznawania dna morskiego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

Etapy przetwarzania sygnałów w metodach akustycznych. Metody akustyczne rozpoznawania dna morskiego. Ogólnie:  Jedno i dwuparametrowe metody pomiaru echa wtórnego i pierwszego  Metody wykorzystujące modele rozproszenia powierzchniowego i objętościowego fali akustycznej  Metody wykorzyst...

Metody monitorowania Morskich Zasobów Żywych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Metody monitorowania Morskich Zasobów Żywych Telemonitoring stanu i rozmieszczenia zasobów żywych środowiska morskiego znajduje się w centrum uwagi nie tylko takich dziedzin badań jak ochrona środowiska, biologia morza czy oceanografia ale również zajmuje istotne miejsce w rozwoju aplikacji syst...

Metody neuronowo-rozmyte- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Metody neuronowo-rozmyte Metody rzeczywiste (zaimplementowane i przetestowane) bazujące na metodach neuronoworozmytych:  Ekspertowy system rozmyty – 4 moduły (fuzzyfikator odpowiedzialny za rozmywanie danych wejściowych tj za odwzorowanie ich wartości w zbiory liczb z przedziału 0-1,

Obrazy satelitarne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Przyczyny powstawania zniekształceń i/lub błędów w rejestracji obrazów satelitarnych. Czynniki powodujące geometryczne deformacje obrazu  ruch obrotowy Ziemi  różnice w odległości i kącie patrzenia dla różnych fragmentów sceny ...

Procedury stosowane w obróbce zdjęć lotniczych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736

Procedury stosowane w obróbce zdjęć lotniczych Określanie orientacji zdjęcia  orientacja wewnętrzna zdjęcia  orientacja zewnętrzna zdjęcia  orientacja bezwzględna zdjęcia w fotografowanym terenie Określanie skali zdjęcia (poziomej i pionowej)  na podstawie stałej kamery oraz orientacj...

Fotogrametria- pytania na egzamin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2569

Zestaw 1 1. skala zdjęcia poziomego. Co zmienia tę skalę? 2. Sposoby uzyskania efektu stereoskopowego sztucznego 3. Charakterystyka fototeodolitu UMK 4. f=100mm; H=5km; n=10; mq=0,01mm; b=90mm zestaw 2 1. odległość pomiędzy pkt O-N, O-C, O-Z na zdjęciu lotniczym 2. fotogrametryczne wcięcie w...

System SeaBed Classifier do klasyfikacji typu dna morskiego- opracowan...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

System SeaBed Classifier do klasyfikacji typu dna morskiego. W systemie zastosowano 4 metody rozpoznawania dna morskiego oparte na analizie obwiedni sygnałów echa:  Porównywanie skumulowanych obwiedni ech z modelami  Wykorzystująca energię sygnału I i II echa – RoxAnn  Podziału sygnału p...