Prof. dr hab. Dariusz Szpoper

note /search

Rosja administracja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1645

ADMINISTRACJA - ROSJA Państwo Najwyższy organ władzy Administracja centralna Administracja terytorialna Monarchia feudalna rozdrobniona - Ruś Kijowska po śmierci Jarosława Madrego w 1054r. Monarchia stanowa Iwan Groźny - 1547 Monarchia ...

Średniowieczna Francja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1134

ADMINISTRACJA (FRANCJA) Państwo Najwyższy organ władzy Administracja centralna Administracja terytorialna Monarchia wczesnośredniowieczna -496 chrzest Chlodwiga z dynastii Merowingów Plemienne- państwo patrymonialne, rzecz prywatnoprawna. Podstawą władzy -ban, oznaczał prawo wydawania przez ...

Test z historii administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2296

TEST: HISTORIA ADMINISTRACJI 1. w Atenach kolegium 9 archontów przewodniczył archont: c) eponymos 2. Podziału Aten na fyle terytorialne dokonał: b) Kleistens 3. Imperium w Rzymie przysługiwało: d) cenzorom 4. Kancelaria cesarska nabrała stałego charakteru za cesarza: c) Klaudiusza 5. Admini...

Test z historii administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1743

TEST B wersja 2 1. Ajsymenci to: a) zastępcy faraona b) urzędnicy terytorialni w Mezopotamii c) urzędnicy spisujący prawa polis 2. Archont polemarchom zajmował się: a) sprawami wojskowymi b) sądownictwem c) sprawami wewnętrznymi 3. Do kwal...

Administracja w Anglii - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1680

ADMINISTRACJA - ANGLIA Państwo Najwyższy organ władzy Administracja centralna Administracja terytorialna Monarchia wczesnośredniowieczna- od 476r. Plemienne państwo patryminialne. Podstawą władzy - ban Jednolita monarchia feudalna- od 1066r.

Administracja Austrii - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1106

ADMINISTRACJA - AUSTRIA Państwo Najwyższy organ władzy Administracja centralna Administracja terytorialna Monarchia absolutna 1740 - cesarzowa Maria Teresa i Józef II 1804- Franciszek Józef - cesarzem Austrii-neoabsolutyzm Unia realna Austro - Węgry Republika po 1918r. 1934r.republika korp...

Administracja Niemiec - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1162

ADMINISTRACJA - NIEMCY Państwo Najwyższy organ władzy Administracja centralna Administracja terytorialna Monarchia średniowieczna- od 888r rozpad państwa karolińskiego - Ludwik Niemiec Monarchia Feudalna rozdrobniona Dezintegracja państwa w okresie bezkrólewia 1254-1273 Przejęcie władzy prz...

Administracja Prus-Niemiec - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1169

ADMINISTRACJA - Prusy - Niemcy Państwo Najwyższy organ władzy Administracja centralna Administracja terytorialna Absolutyzm oświecony Panowanie Fryderyka Wilhelma I i II Wielkiego w latach 1713- 1786 Monarchia absolutna Związek Reński1806-1813 protektorat Napoleona.1815-związek Niemiecki-ko...

Historia administracji - test - Reforma

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 854

TEST 4 1. Akt zwany prawem królewskim ograniczał prawa monarchy absolutnego w: c) Danii 2. Rada Królewska we Francji dzieliła się na sekcje w liczbie: b) 4 3. Drops był urzędnikiem centralnym w; d) Szwecji 4. Najniższą jednostką samorządu terytorialnego w absolutnej Anglii była(o): b) parafi...

Test zamknięty - historia administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

test 1 Bill o prawach wydano w Anglii w roku: b) 1689 2. We Francji oktrojowano konstytucję z roku c) 1814 3. W związku północno-Niemieckim przewodniczącym był: c) król pruski 4. W imieniu cesarza władzę wykonawczą w II Rzeszy sprawował: a) kanclerz 5. Wprowadzony przez Aleksandra II samorz...