Historia administracji - test - Reforma

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - test - Reforma - strona 1 Historia administracji - test - Reforma - strona 2 Historia administracji - test - Reforma - strona 3

Fragment notatki:

TEST 4
1. Akt zwany prawem królewskim ograniczał prawa monarchy absolutnego w:
c) Danii
2. Rada Królewska we Francji dzieliła się na sekcje w liczbie:
b) 4
3. Drops był urzędnikiem centralnym w;
d) Szwecji
4. Najniższą jednostką samorządu terytorialnego w absolutnej Anglii była(o):
b) parafia
5. Intendentów we Francji mianował:
a) król
6. W absolutystycznej Danii powiatem kierował:
b) amtsmand
7. Ministerstwo Gabinetowe w Prusach zajmowało się sprawami:
d) zagranicznymi
8. W XVIII-wiecznych Prusach miasta podlegały;
c) radcom skarbowym
9. Tabelę o rangach wydano w Rosji w roku:
b) 1722
10. Pacta conventa prowadził w Rzeczypospolitej:
a) umowy publiczno prawne miedzy krolem elektem a szlachta- zobowiązania krola (Henryk Walezy)
11. Metrykę koronną prowadził w Rzeczypospolitej:
c) kanclerz
12. Rada Nieustająca liczyła członków:
c) 36
13. Komisje porządkowe cywilno-wojskowe utworzono w Rzeczypospolitej w roku:
a)1789
14. Republika w Anglii istniała w latach:
c) 1649-1660
15. Pierwszym dziedzicznym namiestnikiem Niderlandów był:
d) Wilhelm IV
16. Do czasach późno nowożytnych nie istniała administracja centralna w:
c) Szwajcarii
17. Eudajmonizm to zapewnienie obywatelom:
a) szczęścia
18. Konsystorz jako organ administracyjny pojawił się w myśli administracyjnej:
d) J.Kalwina
19. Twórcą zreformowania administracji w kierunku sprawnego działania był we Francji:
b) N.Delamare
20. Teoria głoszącą, iż miarą bogactwa państwa jest ilość posiadanych kruszców był:
b) merkantylizm
21. Poddaństwo osobiste chłopów zniesiono w Prusach w roku:
b) 1811
22. Premierem Anglii zostawał przeważnie lord:
d) Skarbu
23. Kontrasygnata ministra związana jest z odpowiedzialnością:
c) polityczną
24. Reformę municypalną przeprowadzono w W.Brytanii w roku:
b) 1835
25. Kantony we Francji były okręgami:
b) wyborczymi
26. We Francji samorząd był w XIX w. najbardziej rozwinięty na szczeblu:


(…)

… były przez ludność:
d) żydowską
44. Prokuratura Generalna w Królestwie Polskim zajmowała się ochroną interesów:
c) skarbu państwa
45. Samorząd w gminach wiejskich zaboru rosyjskiego wprowadzono w roku:
d) 1864
46. Krajowym przedstawicielem administracji rządowej był w zaborze austriackim od połowy XIX w.:
a) namiestnik
47. Prezydium Rady Ministrów w II RP utworzono w roku:
c) Trybunał Stanu
48. Po unifikacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz