Prof. dr hab. Dariusz Szpoper - strona 2

Test z historii administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 658

1. Były król został w Atenach archontem: c) basileusem 2. liczbę urzędów w Atenach szacowano na około: d) 800 3. Cenzorów w Rzymie wybierały komisje: b) centurialne 4. senat za Oktawiana składał się z senatorów w liczbie: c) 600 5. Świeta cesarska rada w okresie

Historia administracji - test - Trybun ludowy

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

TEST - HISTORIA ADMINISTRACJI - 2007 1. Władza administracyjna w okręgach państwa żydowskiego należała do: d) sędziów 2. Kolegium 9 archontów w Atenach przewodniczył archont: b) eponymos 3. Dokimazja w Atenach w stosunku do urzędników to: c) badanie kwalifikacji do sprawowania urzędu 4. Co ró...

Test zamknięty - historia administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1386

TEST A 1. Władza monarchy w despotach wschodnichmiała charakter c) teokratyczny 2. Zastępcą faraona w Egipcie był: c) wezyr 3. Król ateński stał się w późniejszym okresie . urzędnikiem o tytule archonta: a) basileusa 4. Ateńska Wielka Rada c) składała się z byłych archontów 5. Rzymski Senat: c)...

Test z historii administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

TEST A - wersja 2 1. Gruntowną zmianę zarządu lokalnego we Francji wprowadzonego w 1789 robi dokonano; a) ustawą z 1800 roku b) plebiscytem z 1852 roku c) konstytucją z l875 roku 2. Odpowiedzialności konstytucyjnej przed Najwyższym Trybunałem nie realizowano we Francji w okresie: a) I Republik...

Historia administracji - test - Napoleon Bonaparte

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

TEST B 1. Napoleon Bonaparte nie nosił tytułu: a) cesarza b) konsula c) prezydenta 2. Napoleońskie rady wchodzące w skład administracji terytorialnej zbierały się: a) raz w roku na 15 dniowe sesje b) co miesiąc na 10-dniowe sesje c) co dwa tygodnie na 2-dniowe sesje 3. Sądownictwo administr...

Historia administracji - test - Feudalizm

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

TEST C 1. dziesięć pierwszych poprawek konstytucji amerykańskiej określa się: a) Deklaracją niepodległości b) Deklaracją praw obywatelskich c) deklaracją praw człowieka 2. Feudalizm kontraktujący został dekretami sierpniowymi we Francji: a) zniesiony b) zawieszony c) utrzymany 3. Członkowie...

Historia administracji - test - Mezopotamia

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Test 1 1. W Mezopotamii do stworzenia scentralizowanej administracji doszło w okresie państwa: b) starobabilońskiego 2. Władza w okręgach państwa żydowskiego należała do: c) sędziów 3. Geruzja w Sparcie składała się z osób w liczbie: d) 30 4. Archont pokmarchos pełnił w Atenach funkcje: a) w...

Historia administracji - test starożytność

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

1. Jaki jest podział Sumerów? - miasta, państwa- rządzili kapłani posiadający administrację, wojsko i sądy 2. Kto stał na czele aparatu administracyjnego w państwie Hammurabiego? - król oraz podlegli mu gubernatorzy prowincji 3. Jakie były za...

Historia administracji - test - Szkoła Prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 574

Historia późnonowożytna - na ziemiach polskich ( 1795 - 1918 ) Na czele departamentu w Księstwie Warszawskim stał: a) landrat b) naczelnik c) prefekt ( podporządkowany ministrowi spraw wewnętrznych) d) prezydent przy prefekcie działała rada pr...