Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 1 - strona 1 Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 1 - strona 2 Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik
Wykład 1
Specyfika miasta- koncepcja powstawania miast, cechy miasta, funkcje miejskie
Koncepcja powstawania miast
Rozwój cywilizacyjny stworzył miasta
- wędrowali z miejsca na miejsce
- nauczyli się uprawiać ziemię i produkować żywność - przestali wędrować
- nadprodukcja w rolnictwie umożliwia hodowlę zwierząt
- doskonalenie techniki wytwarzania
- doszło do społecznego podziału pracy
-zaczęli produkować: broń biżuterię
- w każdym plemieniu wyodrębniła się grupa produkujących artykuły nierolnicze, w każdym miejscu mieli co innego
- zaczęli wytwarzać więcej niż było potrzebne
- powstaje umowne miejsce spotkań celu wymiany towarów
- plemiona były daleko od siebie, więc były wysokie koszty transportu
- producenci przenieśli się ze swoimi surowcami do miejsca wymiany - miasta
Cechy miasta:
- zwarte skupisko ludzi
- znaczy obszar zabudowy
- zróżnicowanie zawodowe ( społeczna heterogeniczność)
- zróżnicowanie zabudowy
- przewaga grup wtórnych( te do których chcemy należeć) nad pierwotnymi (rodzina)
- przewaga kontaktów rzeczowych nad kontaktami osobistymi
- odmienne w stosunku do wsi zarysy demograficzne miejskich społeczności
-miejski styl życia ludności
Funkcje Miasta:
egzogeniczne (zewnętrzne) - rodzaje działalności realizowane przez podmioty zlokalizowane na jego obszarze i pozostałych użytkowników miasta, których rezultaty przeznaczone są na rynek pozamiejski (odpowiedź miasta na potrzeby nabywców nie będących mieszkańcami
endogeniczne (wewnętrzne, obsługowe) - działania podejmowane dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta (nabywcami dóbr i usług są mieszkańcy).
Specyfika gospodarowania miastem - kompetencje turystyczne władz miejskich
W swoich działaniach władze miasta nie podlegają żadnemu organowi administracji. Ich wpływ na realia miejskie wyznacza zasada - kompetencji generalnej w sprawach lokalnych, co oznacza, że do zakresu ich działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów władzy.
W Polsce miasta mogą być gminą lub miastem na prawach powiatu. Obowiązki na tych poziomach samorządowych została określona ustawą. W zakresie związanym z turystyką są to działania w zakresie - dla gminy: „opieki nad zabytkami”, „kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”, „promocji gminy”, - dla powiatu:  „kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”,  kultury fizycznej i turystyki, promocji powiatu, ochrony środowiska i przyrody. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz