Produkt Krajowy Brutto - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt Krajowy Brutto - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Produkt Krajowy Brutto (PKB): ( wartość dóbr i usług)
(   PKB opisuje zagregowaną wartość   dóbr   i   usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej   jednostce   czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność firmy itp. -Jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
Produkt Narodowy Brutto (PNB): ( miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego   państwa   oraz przez osoby prawne   z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą. Pomijane są dochody obcokrajowców w danym państwie.) - miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju powiększonych o dochody netto z tytułu własności za granicą. Dochody netto są różnicą między dochodami otrzymanymi z tytułu własności za granicą a dochodami wypłacanymi z tytułu własności cudzoziemcom.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz