Procesy informacyjne Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy informacyjne Wykład - strona 1

Fragment notatki:

Powstała w ramach wykładu z przedmiotu Zarządzanie kryzysowe.Zawiera takie zagadnienia jak:
1) tworzenie informacji,
2) pobieranie informacji,
3) utrwalanie informacji,
4) przetwarzanie informacji,
5) przekazywanie informacji,
6) przechowywanie informacji.


Procesy informacyjne
W zarządzaniu informacja poddawana jest następującym procesom informacyjnym:
tworzenie informacji,
pobieranie informacji,
utrwalanie informacji,
przetwarzanie informacji,
przekazywanie informacji,
przechowywanie informacji.
Tworzenie informacji jest też określane jako jedna z dwóch odmian pobierania informacji aktualnych z obiektywnej rzeczywistości za pośrednictwem receptorów nerwowych lub technicznych. Pobieranie informacji za pośrednictwem receptorów nerwowych jest postrzeganiem. Wyniki postrzeżeń są składnikami osobistych doświadczeń ludzi. W każdym postrzeżeniu wyróżnia się dwa powiązane ze sobą akty: a) powstanie wyobrażenia odtwórczego postrzeganej rzeczy lub zdarzenia, b) myślenie klasyfi­kujące, towarzyszące temu wyobrażeniu. Postrzeganie jest bezpośrednim odzwierciedleniem w umyśle człowieka przedmiotów i zdarzeń, oddziałujących w danej chwili na jego narządy zmysłowe. Przez postrzeganie człowiek wyodrębnia przedmioty spośród innych; wyodrębnia także cechy przedmiotów i zdarzenia. Postrzegane cechy przedmiotów i zdarzeń nazywane są treściami postrzeżeń. Postrzeganie bywa okazjonalne i fragmentaryczne albo intencjonalne i systematyczne. Nie zawsze i nie wszystkie przedmioty, będące w zasięgu zmysłów danego człowieka, są przez niego postrzegane. Postrzegane są tylko, wtedy, kiedy człowiek jest dostatecznie przytomny, i tylko te przedmioty, na które zwrócił uwagę mimowolnie lub celowo. Postrzeganie, które ma być dokładne, musi być zamierzone, a więc celowe.
Samodzielne zdobywanie informacji następuje nie tylko przez postrzeżenia, ale również przez myślenie. Myślenie jest drugą fazą poznawania i tworzenia informacji. Wyniki myślenia są ważnym składnikiem osobistych doświadczeń. Im więcej się myśli, tym ma się więcej wiedzy zdobytej samodzielnie o przedmiotach i zdarzeniach. Można myśleć o przedmiotach, które właśnie się postrzega, o przedmiotach, które wcześniej się postrzegło i zapamiętało, lub o przedmiotach, o których dowiedziało się od innych osób i zapamiętało się je. Istotę ludzkiego myślenia stanowi, porównywanie przedmiotów aktualnie postrzeganych, postrzeżonych przedtem i zapamiętanych oraz poznanych poprzez inne osoby i zapamiętanych. Przez porównanie wykrywa się różnicę między przedmiotami lub stwierdza się podobieństwa między nimi.
Postrzeganie i myślenie są procesami poznania bezpośredniego. Uzyskana w ich wyniku wiedza nazywa się doświadczeniem. W poznawaniu bezpośrednim występują dwa elementy: podmiot poznający i przedmiot poznawany. Różni się ono od poznawania komunikatywnego, czyli podmiotowo pośredniego, w którym jest się informowanym przez inne osoby. Od informatorów, czyli ze społecznego źródła, uzyskuje się wiedzę aktualną (o postrzeżonych faktach jednostkowych) oraz wiedzę gotową przetworzoną, zwłaszcza uogólnioną). Informacje uzyskane wyłącznie w wyniku własnego doświadczenia i magazynowane tylko w naturalnej pamięci (która ma ograniczoną pojemność i jest zawodna) mają ograniczone znaczenie. Dlatego w zarządzaniu dużą rolę odgrywa uzyskiwanie informacji od innych osób oraz stosowanie urządzeń do ich utrwalania, przekazywania, przetwarzania i przechowywania.

(…)

…. Najczęściej utrwala się je w formie pisemnej jako dokumenty, zapisy niesformalizowane, teksty, rzadziej w postaci mikrofilmów czy taśm magnetofonowych. Nośnikami przesyłanych informacji są ponadto fale akustyczne i świetlne. Utrwalanie informacji jest tworzeniem mechanicznej pamięci, wspomagającej pamięć naturalną, i bywa przeplatane z przetwarzaniem tych informacji.
Przetwarzanie informacji jest logiczne…
… na postępowanie przełożonego, wprowadzając go w błąd. Zniekształcenia informacji są często niedostrzegalne lub trudno uchwytne, mogą występować również jako skutek błędnego opracowania informacji. Mogą być wynikiem błędów logicznych popełnionych w toku operacji myślowych, wynikiem błędnego rozumowania itp. Zakłócenia mogą być powodowane przez czynniki przypadkowe (losowe) bądź też mogą być oddziaływaniem celowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz