Komunikacja w procesie negocjacji - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja w procesie negocjacji  - omówienie. - strona 1 Komunikacja w procesie negocjacji  - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

. Komunikacja w procesie negocjacji Proces negocjacyjny jest możliwy do przeprowadzenia jedynie z pomocą odpowiednich środków komunikacyjnych. Zasadniczo można wyróżnić słowne i listowne formy komunikacji. Te ostatnie również w postaci środków wizualizacyjnych takich jak plakaty, folie, gotowe materiały pisemne nabierają szczególnego znaczenia. W procesie komunikacji musi wystąpić o najmniej dwóch partnerów: komunikujący, czyli ten który przekazuje informację i komunikowany, czyli ten, który ją odbiera i na nią reaguje, a zatem przekazuje zwrotną informację. Można zatem stwierdzić, że proces komunikowania to wzajemne stosunki interakcyjne. Środkiem komunikacji najczęściej jest mowa, ale także mimika, gesty, sygnały, język migowy, symbole. Zachowanie odbiorcy komunikatu może być inne od zamierzonego z uwagi na różnicę między tym co oznacza komunikat dla osoby go nadającej i rozumieniem przesłanych treści przez ich odbiorcę. Powodem nieporozumień może być wieloznaczność nadawanych sygnałów ale również zakłócenia powstałe pomiędzy nadawcą i odbiorcą powodujące zmianę treści nadawanego komunikatu. Przyczyny zakłóceń mogą mieć charakter techniczny lub mogą być wynikiem nierównych zasobów informacyjnych nadawcy i odbiorcy. Zakłócenia mogą powstawać zarówno u nadawcy jak i u odbiorcy. Zakłócenia techniczne powodować może niesprawny sprzęt służący do przekazywania informacji /np. telefon, teleks itp./ ale też spowodowane mogą być czynnikami zewnętrznymi np. hałasem dobiegającym z ulicy czy hukiem przelatującego właśnie samolotu. Przykładem zakłóceń wynikających z nierównomiernego zasobu informacji nadawcy i odbiorcy mogą być ewentualne trudności w porozumieniu się inżyniera z handlowcem. Trudności we wzajemnym zrozumieniu się mogą wynikać z następujących faktów:
używania zwrotów fachowych specyficznych dla zawodów reprezentowanych przez rozmówców, używania terminów obcojęzycznych, sposobu budowy zdań ,
wieloznacznych określeń. Można wymienić następujące zakłócenia wynikające z winy nadawcy:
wyrażanie myśli w sposób chaotyczny, niejasny i nieuporządkowany, budowanie zbyt długich zdań, zbyt skomplikowany sposób wyrażania się, informacja bądź argumentacja trwająca zbyt długo, przekraczająca zdolność jej przyjęcia przez odbiorcę, mówienie bez oceny czy informacje są przyjmowane przez słuchaczy, mówienie bez uwzględniania tego co przed chwilą powiedział partner.
Zakłócenia z winy odbiorcy to: niedostateczna koncentracja w trakcie trwania rozmowy, poszukiwanie kontrargumentów w tym czasie gdy partner zabiera głos, przerywanie aby móc przedstawić swoje argumenty, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz