Procesowy tryb przesłuchania podejrzanego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesowy tryb przesłuchania podejrzanego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw procesowy tryb przesłuchania podejrzanego Artykuł 171§1 zakłada ,że osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności , a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia , wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. Prawo zadawania pytań mają oprócz organu przesłuchującego ,strony, obrońcy , pełnomocnicy, biegli . Pytanie zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio , chyba że organ przesłuchujący zarządzi inaczej(§2). Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła lat 15 czynności z jej udziałem powinny być , w miarę możliwości , przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna , chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie(§3). Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi(§4)- takie pytania oraz pytania nieistotne organ przesłuchujący uchyla. Wyjaśnienia , zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom dowodowym z §5 art171 kpk nie mogą stanowić dowodu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz