Procesowy tryb przeprowadzania wywiadu środowiskowego podejrzanego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesowy tryb przeprowadzania wywiadu środowiskowego podejrzanego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów procesowy tryb przeprowadzania wywiadu środowiskowego podejrzanego (oskarżonego) Kwestię wywiadu środowiskowego normuje art.214 i 216 kpk .
Na podstawie art. .214 w razie potrzeby ,a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego ,sąd a w postępowaniu przygotowawczym prokurator zarządza w stosunku do oskarżonego przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez : kuratora sądowego lub inny podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Policję.
Wywiadu środowiskowego można nie przeprowadzać wobec oskarżonego , który nie ma w kraju stałego miejsca zamieszkania.
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest obowiązkowe :
-w sprawach o zbrodnie
-w stosunku do oskarżonego , który w chwili czynu nie ukończył 21 lat jeżeli zarzucono mu popełnienie umyślnego występku przeciwko życiu
Dane o osobach które dostarczyły informacji w ramach wywiadu środowiskowego osoba przeprowadzająca wywiad ujawnia jedynie na żądanie sądu a w postępowaniu przygotowawczym-prokuratora. Osoby które dostarczyły informacji mogą być w razie potrzeby przesłuchane w charakterze świadków. W razie potrzeby można przesłuchać w charakterze świadka osoby ,które przeprowadziły wywiad(art.216).
Policja jest obowiązana osobie przeprowadzającej wywiad udzielić pomocy przy wykonywaniu zadań związanych z wywiadem środowiskowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Do osoby powołanej do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stosuje się odpowiednio przepisy o wyłączeniu sędziego- orzeka o tym sąd ,a w postępowaniu przygotowawczym -prokurator. Wynik wywiadu środowiskowego stanowi samoistny dowód podlegający odczytaniu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz