Wywiad środowiskowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wywiad środowiskowy - strona 1

Fragment notatki:

WYWIAD ŚRODOWISKOWY Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11.06.2003 w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu ( delegacja ustawowa- Art. 214 p. 9 ) Przesłanki 1. obligatoryjne
a. w sprawach o zbrodnie ( Art. 214 p. 2 pkt 1 )
b. w stosunku do oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 21 roku życia, jeżeli zarzucano mu popełnienie umyślnego występku przeciwko życiu ( Art. 214 p. 2 pkt 2 )
2. fakultatywne ( Art. 214 p. 1 )
a. w razie potrzeby, w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego trybu życia oskarżonego
3. przesłanka negatywna fakultatywna ( Art. 214 p. 3 )- jeśli oskarżony nie ma w kraju stałego miejsca zamieszkania Organ właściwy ( do zarządzenia ) ( Art. 214 p. 1 )
1. w postępowaniu sądowym- sąd
2. w postępowaniu przygotowawczym- prokurator Podmiot przeprowadzający dowód ( Art. 214 p. 1 )
1. kurator sądowy
2. kurator społeczny- w sprawach żołnierzy ( Art. 662 p. 2 )
3. inny podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów
4. Policja- w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
Do osoby powołanej do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stosuje się odpowiednio przepisy o wyłączeniu sędziego- orzeka o wyłączeniu sąd/prokurator ( Art. 214 p. 8 ).
Osoba taka może w razie potrzeby skorzystać z pomocy Policji ( Art. 214 p. 7 ). Wynik wywiadu - powinien zawierać w szczególności ( Art. 214 p. 4 )
a. imięi nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad
b. imię i nazwisko oskarżonego
c. zwięzły opis dotychczasowego życia oskarżonego oraz dokładne informacje o środowisku oskarżonego, w tym rodzinnym, szkolnym lub zawodowym, a nadto informacje o jego stanie majątkowym i źródłach dochodów,
d. informacje dotyczące stanu zdrowia oskarżonego, a także o nadużywaniu przez niego alkoholu, środków odurzających, środków zastępczych lub substancji psychotropowych,
e. własne spostrzeżenia i konkluzje osoby przeprowadzającej wywiad, zwłaszcza dotyczące właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego. Jako świadka można przesłuchać w razie potrzeby: a. osoby, które dostarczyły informacji w ramach wywiadu środowiskowego ( Art. 214 p. 6 )
Dane o tych osobach, osoba przeprowadzająca wywiad ujawnia jedynie na żądanie sąd/prokuratora ( Art. 214 p. 5 b. osoby, które przeprowadzały wywiad ( Art. 216 ).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz