Proces planowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces planowania  - strona 1 Proces planowania  - strona 2 Proces planowania  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD VI Współcześnie uważa się, że zarządzanie to zespół czynności zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych skoncentrowanych na dokonywaniu wyborów alternatywnych możliwości zaangażowania czynników produkcji, do aktywnego oceniania i selekcji najlepszych okazji strategicznych. Planowanie
Odbywa się na wszystkich szczeblach organizacji.
Możliwe są 2 typy zachowań: 1)metoda prób i błędów
2)metoda o charakterze pionowym poprzedzona działaniami analitycznymi
PLANOWANIE polega na podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, zdarzeń czy faktów, które samoistnie by nie zaistniały.
Planowanie to świadome ustalanie kierunków działania oraz podejmowanie decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemyślanych ocenach.
CECHY PLANU:
celowość - plan ustalany jest dla sprawnej realizacji celu, planista powinien przeanalizować wszystkie działania, które mają korzystny, niekorzystny i obojętny wpływ na realizację celu;
jest podstawą wszystkich innych funkcji zarządzania;
kontrola - pokazuje odchylenia od planu, umożliwia korektę;
kompletność - planowanie musi odbywać się na każdym szczeblu, jest funkcją każdego managera, plany na różnych szczeblach muszą być zintegrowane;
skuteczność - plan staje się skuteczny, gdy realizując go osiąga się cel przy minimum niepożądanych konsekwencji i przy wynikach przewyższających nakłady
decyzje dotyczące przedsiębiorstw podejmuje się na podstawie przemyślanych założeń i dokładnej wiedzy o rynku oraz dostępnych zasobów
FUNKCJE PLANU:
zewnętrzna - koncentruje się na zachęcaniu partnera /partnerów do udziału w finansowaniu idei, w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania czy stworzenia wspólnego przedsięwzięcia
wewnętrzna - ukazuje kierownictwu przedsiębiorstwa skalę zadań, słabe i mocne strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia
Proces planowania jest sekwencyjny i obejmuje:
prognozowanie - naukowe przewidywanie przyszłych zjawisk i procesów. Prognoza to informacja o najbardziej prawdopodobnym kształcie przyszłości
programowanie - jest to zestaw czynności prowadzący do ustalenia sformalizowanego opisu celów działania organizacji oraz określenia optymalnego zestawu środków do ich realizacji
tworzenie planów/projektów przyszłej działalności przedsiębiorstwa
Różnice między planem a programem:
- plan jest jeden i ma w organizacji charakter obowiązkowy, programów jest kilka
- plan jest bardziej sfrontyfikowany (?)niż program (plan ma więcej liczb)
- program pokazuje kierunki i sposoby realizacji celów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz