Procedura ustawodawcza w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura ustawodawcza w Polsce - strona 1 Procedura ustawodawcza w Polsce - strona 2 Procedura ustawodawcza w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


43. Procedura ustawodawcza w Polsce Fazy procesu ustawodawczego przygotowanie projektu ustawy i wykonanie inicjatywy ustawodawczej
postępowanie z projektem ustawy w Sejmie
postępowanie w Senacie w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm
postępowanie sejmowe w sprawie stanowiska Senatu
postępowanie sejmowe w sprawie weta prezydenckiego
podpisanie ustawy przez Prezydenta i zarządzenie jej ogłoszenia
Pierwsze czytanie-projektu ustawy może być przeprowadzone na posiedzeniu plenarnym Sejmu lub na posiedzeniu komisji sejmowej. Obejmuje (art. 39 RSejm): uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę; debatę w sprawie ogólnych zasad projektu; pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy Właściwe prace toczą się w komisjach (szczególna rola K. Ustawodawczej)  komisje mogą powoływać podkomisje (art. 41 RSejm) → biorą pod uwagę opinie innych komisji i posłów , mogą też wysłuchać zaproszonych ekspertów (art. 42 ust. 1 RSejm)  Marszałek może zwrócić wnioskodawcy projekt do przepracowania projektu z rozważeniem zmian postulowanych przez komisje oraz przedstawienie skutków tych zmian, potem projekt ten Marszałek kieruje wprost do komisji (art. 42 ust. 5 RSejm)  ze swoich prac komisje przedstawiają sprawozdanie (art. 43 ust. 1 i 2 RSejm), w którym komisja może wnioskować przyjęcie projektu bez poprawek albo przyjęcie tekstu z poprawkami w formie tekstu jednolitego albo odrzucenie projektu  wnioski mniejszości (art. 43 ust. 3) wnioski i propozycje poprawek zgłoszone pisemnie, ale odrzucone przez komisję, na żądanie wnioskodawcy mogą być dołączone do sprawozdania; Rola K. Ustawodawczej → gdy tylko w tej komisji - prace j/w; a gdy w innej komisji, KU może wysłać tam swojego przedstawiciela , który ma prawo proponowania poprawek i wniosków , ale bez prawa głosowania. Jeśli te wnioski nie zostaną przyjęte, KU może zwrócić się o ich ponowne rozpatrzenie, a gdy ponownie zostaną odrzucone są dołączane do sprawozdania z zaznaczeniem, że pochodzą od KU ; drugie czytanie : Obejmuje (art. 44 RSejm): przedstawienie sprawozdania komisji ; przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków przez posłów, wnioskodawcę i RM (TK: poprawki nie mogą całkowicie zmieniać treści, gdyż stanowiłoby to obejście przepisów o inicjatywie);
sejm może projekt ponownie skierować do komisji lub od razu przejść do trzeciego czytania (art. 48 RSejm);
wnioskodawca może wycofać projekt do zakończenia drugiego czytania (art. 119 ust. 4); trzecie czytanie : Obejmuje (art. 49 RSejm): przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub przedstawienie przez posła sprawozdawcę

(…)

…, w której Sejm by przyjąć uchwałę Senatu potrzebował zwykłej większości, a by odrzucić 2/3;
Podpisanie ustawy przez prezydenta:
po zakończeniu w/w postępowania Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do podpisu prezydentowi (art. 122 ust. 1), który może:
podpisać ustawę (promulgacja) w ciągu 21 dni i zarządzić jej ogłoszenie (art. 122 ust. 2);
7 dni w przypadku ustaw budżetowych (art. 224 ust. 1) i ustaw w trybie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz