Procedura budżetowa - Ministerstwo Finansów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura budżetowa - Ministerstwo Finansów - strona 1

Fragment notatki:

Procedura budżetowa - w zakresie budżetu państwa. Etapy procedury budżetowej :
Opracowanie projektu ustawy budżetowej - planowanie budżetowe
Uchwalenie ustawy budżetowej
Wykonywanie ustawy budżetowej
Kontrola wykonania ustawy budżetowej
W procedurę budżetową jest zaangażowana zarówno władza wykonawcza, jaki i ustawodawcza:
Władza wykonawcza - na etapie I i III
Władza ustawodawcza na etapach II i IV
Konstytucja stanowi, że procedury budżetowe powinny być uregulowane ustawowo :
Ten wymóg wypełnia ustawa o finansach publicznych
Nad opracowaniem projektu ustawy budżetowej. Uwagi w zakresie ustawy budżetowej :
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wyłącznie rządowi.
Wyłączne rząd ma możliwości organizacyjne (kadrowe i techniczne) wystarczające do przygotowania projektu.
Parlament posiada ograniczone kompetencje w zakresie zmian, jakie może wprowadzić do projektu ustawy budżetowej opracowanego przez rząd, w szczególności wzrost planowanego deficytu budżetowego. Planowanie budżetowe - jest procesem długotrwałym, pracochłonnym. Zajmuje się nim rozbudowany departament w ministerstwie finansów, sztab ludzi w sposób ciągły. Procedura prac nad projektem ustawy budżetowej jest postrzegana jako spór pomiędzy ministrem finansów, oraz ministrami resortowymi.
Spór ten ma uzasadnienie merytoryczne, wynika on z dwoistego charakteru budżetu państwa:
Z jednej strony - budżet jest źródłem zasobów pieniężnych , w oparciu, o które realizuje się zadania państwa - ministrowie resortowi patrzą na budżet jak na kasę  chcą dostać jak najwięcej dla swojego resortu, żeby się móc wykazać.
Z drugiej strony budżet państwa jest najważniejszym instrumentem mającym istotny wpływ na parametry (wielkości) makroekonomiczne , Np. wpływ na procesy inflacyjne, deficyt budżetowy  wiąże się z wartością pieniądza, zaufaniem do waluty - z tej perspektywy prace koordynuje minister finansów  przepisy nie określają terminu rozpoczęcia prac nad tym projektem, prace te inicjuje minister finansów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz