Problemy związane z odkrywkowym wydobyciem pokładów węgla-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy związane z odkrywkowym wydobyciem pokładów węgla-opracowanie - strona 1 Problemy związane z odkrywkowym wydobyciem pokładów węgla-opracowanie - strona 2 Problemy związane z odkrywkowym wydobyciem pokładów węgla-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PROBLEMY ZWIĄZANE Z ODKRYWKOWYM WYDOBYCIEM POKŁADÓW WĘGLA WCZEŚNIEJ EKSPLOATOWANYCH METODĄ PODZIEMNĄ.
Problem ten został przedstawiony na przykładzie zagłębi węglowych Iharia i Raniguni znajdujących się w Indiach. W zagłębiach tych mamy do czynienia z grubymi pokładami węgla kamiennego zalegających na małej głębokości. Odkrywkowe wydobycie węgla z pokładów naruszonych uprzednio eksploatacją podziemną obejmuje zbieranie warstwy nadkładu w sposób konwencjonalny z wyjątkiem ostatniej warstwy leżącej bezpośrednio w stropie wyrobisk bezpośrednich. W warstwie tej wierci się otwory i wykonuje strzelanie w celu wypełnienia komór podsadzką z odstrzelonego stropu, po czym wprowadza się sprzęt do urabiania. Nadkład ładowany jest na samochody samowyładowcze i odtransportowany. Materiał podsadzkowy, którym po odstrzale zostały wypełnione komory, usuwany jest stopniowo w miarę postępu przodka węglowego. Jednak przy przejściu z eksploatacji podziemnej, danego złoża na eksploatację odkrywkową mamy do czynienia z takimi problemami jak:
trudności w ustaleniu wskaźnika N:W
pogarszanie się jakości węgla
pożary na zwałowiskach
zapadanie się ciężkich maszyn do starych wyrobisk
problemy związane ze strzelaniem
rozluzowanie górotworu
pożary powierzchniowe
eksploatacja urabianych uprzednio pokładów węgla
Trudności w ustaleniu wskaźnika N:W.
W wielu przypadkach prace wydobywcze charakteryzują się nadmierną eksploatacją, prowadzącą do poszerzenia wyrobisk i zwiększania ich wysokości poza dopuszczalne granice. Jednak na mapach nie zaznaczono faktycznych wymiarów filarów i komór lecz tylko dopuszczalną ich wielkość. Zasoby węgla obliczone na podstawie starych planów są bardzo wyolbrzymione. Z tego tez względu średni oraz graniczny wskaźnik N:W jest błędny. Utrudnia to ostateczną ocenę głębokości odkrywki, której poprawność decyduje o ekonomice wydobycia. Realną ocenę można uzyskać tylko na podstawie nowych pomiarów podziemnych wyrobisk, co jest kosztowne, ponieważ wyrobiska są stare i wymagają przedtem przeprowadzenia robót wzmacniających.
Pogarszanie się jakości węgla.
Jakość węgla ulega pogorszeniu na skutek mieszania z nadkładem. W poszczególnych przypadkach zawartość popiołu zwiększa się o 7% - 8% ponad zawartość popiołu w próbkach pokładowych. Jest to do pewnego stopnia nieuniknione ponieważ metoda wydobycia zależy również od zapełnienia wyrobisk podziemnych skałami, które nie mogą być całkowicie usunięte przed rozpoczęciem wydobycia węgla.


(…)

… się produktów wybuchu do starego wyrobiska, co spowodowało wybuch pyłu węglowego. Eksplozja nastąpiła bezpośrednio po odstrzale w bezpośrednio przyległym poziomie wyrobiska. Wybuch zniszczył cztery sztolnie znajdujące się 130 m. od miejsca odstrzału.
Rozluzowanie górotworu
Istniejące zapadliska i lokalne obniżenia powstałe na skutek wcześniejszego urabiania podziemnego lub eksploatowania filarów powodują utratę jednorodności i ciągłości warstw skalnych oraz tworzenie się dużych brył mas skalnych. Ich występowanie bardzo utrudnia regularne wiercenie oraz przyczynia się do opóźnienia i słabego postępu robót górniczych.
Pożary powierzchniowe.
W zagłębiu węglowym Iharia istnieje 70 aktywnych pożarów kopalnianych ograniczonych jednakże do płytkich wyrobisk w strefach wychodni, które stanowią wkop…
… przed rozpoczęciem wydobycia węgla.
Pożary na zwałowiskach.
W pewnych przypadkach pokrewnym problemem jest palenie się zwałowisk, spowodowane domieszaniem węgla do nadkładu. Niektóre hałdy mogą palić się latami. Dymy i gazy są przyczyną znacznego zanieczyszczenia atmosfery.
Zapadanie się ciężkich maszyn do starych wyrobisk.
Zapadanie się maszyn urabiających stało się powszechnym zjawiskiem. W wielu przypadkach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz