Problemy metodologiczne – jak nie tworzyć artefaktów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy metodologiczne – jak nie tworzyć artefaktów - strona 1 Problemy metodologiczne – jak nie tworzyć artefaktów - strona 2 Problemy metodologiczne – jak nie tworzyć artefaktów - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 2 (5/10/10)    Problemy metodologiczne – jak nie tworzyć artefaktów:  • Człowiek bada człowieka  • Hipoteza badacza (efekt ojcowski), samospełniające się proroctwo, efekt Davida Rosenthala  • Rozkalibrowywanie się eksperymentatora  • Świadomość udziału w badaniu: Hawthorne Study, 1927; samoselekcja uczestników  (ochotnicy, studenci, opłata za udział)    Jak zapobiegać artefaktom:  • Formułowanie i sprawdzanie hipotezy konkurencyjnej  • Zmniejszanie lęku przed oceną  • Stosowanie miar dyskretnych  • Maskowanie eksperymentu    Problemy etyczne:  • Człowiek jest często wprowadzany w błąd  • Dowiaduje się o sobie nie zawsze miłych rzeczy  • Może przeżywać napięcia związane z tym, co robi podczas eksperymentu    Obowiązki badacza:  • Zapewnić możliwość wycofania się z eksperymentu  • Unikać procedur, które powodują cierpienie i przykrości  • Szukać procedur alternatywnych  • Dokładnie wyjaśnić cel badania (tzw. Odkłamanie)    Podstawowa reguła:  • „Psycholog ma obowiązek wykorzystywać swoje umiejętności dla rozwoju wiedzy,  zrozumienia człowieka, ale i polepszenia losu człowieka. Ma też obligacje wobec  społeczeństwa, nie tylko wobec jednostek” (Eliott Aronson)  • Zawsze oblicza bilans strat i zysków: ważno eksperymentować, gdy sprawa jest ważna, może  dać coś badaczowi, ale i innym ludziom  • Uprawianie naukowej psychologii ma służyć polepszaniu jakości życia, nie tylko awansowi  badacza  Co utrudnia uczenie się psychologii społecznej:  • Wszyscy jesteśmy amatorami w tej dziedzinie; mamy swoje prywatne teorie; czasem język  teorii naukowej nie pokrywa się ze znaczeniami potocznymi    Zmienne:  • Zmienna zależna – to co chcemy wyjaśniać, skutek jakiejś manipulacji eksperymentalnej  • Zmienna niezależna – to, czym chcemy wyjaśniać (ew. przyczyna skutku)  • Mediator – proces lub stan psychiczny, pośredniczący między zmienną zależną a niezależną  • Moderator – czynnik, który współdecyduje o wystąpieniu zależności; informuje o tym, kiedy  (w jakich warunkach) zależność występuje lub jest silniejsza bądź słabsza    Teorie i perspektywy teoretyczne - zasięg teorii:  • Makroteorie – próbują wyjaśnić całość sposobu funkcjonowania człowieka (teorie uczenia  się, psychoanaliza)  • Teorie o średnim lub małym zasięgu – wyjaśniają klasę zachowań (np. pomaganie), lub  zjawisko (agresję w grupie); mogą wpisywać się w różne perspektywy teoretyczne myślenia o 

(…)

… i doświadczenia, nieświadome pragnienia i
konflikty, zachowanie genów)
W jakim stopniu człowiek jest wolny, jest podmiotem
Portrety człowieka: behawioralny – człowiek jest reaktywny, zależny od środowiska, od
nagród i kar jakie otrzymuje od innych i sam daje innym (tu: teoria wymiany interpersonalnej
(interakcji) Homansa oraz teoria mniejszego zasięgu – o zmienności czynników statusu;
Homans, Lenski…
… oczekiwania podobnych nagród w przyszłości
w podobnych sytuacjach (generalizacja bodźca)
Prawo podaży i popytu: wartość nagrody otrzymywanej od innych w wyniku określonego
zachowania jest tym mniejsza, im częściej była poprzednio otrzymywana; wartość nagrody,
jaką przynosi zachowanie innych zależy od tego, jaka była liczba osób, dla których może ono
być nagrodą, w stosunku do ilości tych, którzy mogą i chcą je przejawić
Uznanie ze strony określonej osoby dla kogoś kto ma wiele alternatywnych źródeł uznania,
jest mniej cenne niż dla kogoś, kto nie posiada alternatywnych źródeł
Interakcje oceniamy pod względem sprawiedliwości: zbilansowania nagród i kosztów
wymiany; gry spostrzegamy rozkład nagród w interakcji jako niesprawiedliwy – może to
prowadzić do wrogości
Teoria wymiany – wrogość powstaje gdy:Te same…
… interakcji:


Badanie S. Schachtera: 32 kluby dyskusyjne na Uniwersytecie Michigan – dyskusje nad
przestępstwami nieletnich; 3 osoby podstawione – współpracownicy eksperymentatora: 1
broni opinii najbardziej popularnej w grupie, 2 broni opinii krańcowej, najbardziej
niepopularnej, ale stopniowo skłania się ku opinii większości („dewiant przekonany”), 3
uporczywie broni opinii niepopularnej („uporczywy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz