Present Perfect - teoria i ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Present Perfect - teoria i ćwiczenia - strona 1 Present Perfect - teoria i ćwiczenia - strona 2 Present Perfect - teoria i ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

http://www.ang.pl/present_perfect.html?tab=1 Tworzenie czasu Present Perfect jest trochę bardziej skomplikowane. Najpierw przykładowe zdanie:
I have bought a new car. Kupiłem nowy samochód.
Pojawia się tu ponownie operator pomagający w utworzeniu zdania - have. W trzeciej osobie otrzymuje końcówkę -s i dostajemy has.
Do operatora dodajemy czasownik w III formie. Czasowniki regularne otrzymują w takim wypadku końcówkę -ed więc sprawa jest prosta. Niestety istnieje też duża grupa czasowników nieregularnych, których wszystkich form należy nauczyć się na pamięć. Oto ich zestawienie.
Przykłady zdań twierdzących:
I have found his telephone number. Znalazłem jego numer telefonu.
She has closed the door. Ona zamknęła drzwi.
It has started raining. Zaczęło padać.
Someone has taken my bag. Ktoś zabrał moją torebkę.
They have changed their plans. Oni zmienili plany.
Pomocnicze słówka:
for od
since od
already już
just właśnie
yet już
ever kiedykolwiek
never nigdy
Aby utworzyć pytanie wystarczy zamienić ze sobą miejscami podmiot zdania i operator pomocniczy.
Have you ever been to France? Byłeś kiedykolwiek we Francji?
What has she done with her hair? Co ona zrobiła z włosami?
Have they arrived already? Czy oni już przyjechali?
Odpowiadamy w formie skróconej:
- Have you ever been to France?
- No, I haven't.
- Have they arrived already?
- Yes, they have.
Przeczenie tworzymy łącząc operator ze słówkiem not:
I haven't taken your book. Nie zabrałem twojej książki.
I przykłady
I haven't eaten Asian food. Nie jadłem azjatyckiego jedzenia.
She hasn't lived in Paris. Ona nie mieszkała w Paryżu.
We haven't read this book. Nie czytaliśmy tej książki.
We haven't seen this movie. Nie widzieliśmy tego filmu.
He hasn't met her before. On jej nie spotkał wcześniej.
She hasn't told him her name. Nie powiedziała mu jak się nazywa.
They haven't passed the exam. Oni nie zdali egzaminu.
Zgodnie z zasadą pojedynczego przeczenia w zdaniu, jeśli użyjemy słówka never nie możemy już dodawać not do operatora:
I've never eaten such delicious soup. Nigdy nie jadłem tak pysznej zupy.
We have never been to Italy. Nigdy nie byliśmy we Włoszech.
Czasu Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:
1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana) która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. Czyli ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.


(…)

… drunk anything ________ breakfast. It's not good for your health.
16. I have ironed 15 shirts ________ yesterday.
17. Andy has been jogging in the morning _________ the last ten months.
18. He has been calling her _________ over 15 minutes.
19. I haven't drunk Coke_________ I was a child.
20. I'm tired. We have been dancing __________ about 2 hours.
Using the prompts write the sentences in present…
… since
1. We have waited here _________ an hour.
2. My mother hasn't met Tom ________ his birthday.
3. People haven't seen rain here_________ more than 30 months.
4. Our family have belonged to the fitness club ________ we moved here.
5. I haven't visited the Normans ________ ages.
6. Their son has been involved in modern art ________ over 5 years.
7. Everybody has recognised me _________ they saw me…
…) the book I ___________ (give) you yesterday?
8. I ______________ (never meet) her.
9. I _____________ (work) at PepsiCo for three years before I came here.
1. Where's your wallet? I don't know. I ______________ LOSE it.
2. I _______________ BE in London two years ago and I ____________ HAVE a great time.
3. Look! Someone___________________ DAMAGE the bus stop. It looks terrible!
4. How…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz