Present Perfect - opis, ćwiczenia i przykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Present Perfect - opis, ćwiczenia i przykłady - strona 1 Present Perfect - opis, ćwiczenia i przykłady - strona 2 Present Perfect - opis, ćwiczenia i przykłady - strona 3

Fragment notatki:

1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana) która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. Czyli ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.
I've broken my leg. (nie jest ważne kiedy - ważny jest skutek - złamana noga)
She's never been to Poland. (nie wie jak tu jest)
Tom has fallen from stairs. What have you done?! 2. Opisujemy stan, który trwa do chwili obecnej (ale który może się zmienić w przyszłości).
I've lived in Moscow for six years. (ale mogę się wyprowadzić w przyszłym roku)
She hasn't done her task yet. (zrobi je za godzinę)
Have you ever been to Italy? (Nie, nie byłem, ale mogę jeszcze pojechać)
3. Czynność, która dopiero się zakończyła:
I have just cooked dinner. (jeszcze jest gorący)
Have you lost your keys again? (widzę, że teraz ich szukasz)
4. Czynność powtórzona kilkakrotnie w niezakończonym jeszcze okresie
I have had three cups of tea his morning.
He has phoned four times this week.
Jeśli pytamy o szczegóły, to powinniśmy raczej użyć czasu Past Simple:
Mark has bought a great book. How much did he pay? Grupy słówek, które będą nam bardzo przydatne w tym czasie: 1.
for od since od Zarówno for jak i since oznaczą „od” musi w takim razie być jakaś różnica między nimi. Oczywiście jest i bardzo ważne jest, aby zrozumieć, kiedy wybrać dane słówko.
Wyobraźmy sobie taką sytuację: Piotr mieszka w Londynie od 5 lat, przeprowadził się tam w roku 1998. Teraz powiedzmy to po angielsku.
Peter has lived in London for five years. Piotr mieszka w Londynie od 5 lat.
Peter has lived in London since 1998. Piotr mieszka w Londynie od roku 1998
Tak więc for używamy kiedy podajemy przedział czasu, a since - kiedy podajemy moment rozpoczęcia czynności, konkretną datę.
I haven't seen him since May. (podajemy konkretny moment)
We've stayed here for two weeks. (przedział czasu)
I have been here for a year already. She hasn't walked since her accident. 2.
just właśnie (dopiero co) already już (wcześniej, niż się spodziewano) yet już (w pytaniach), jeszcze nie (w przeczeniach)

(…)

… jest jako już
Have you finished yet? Have you paid the bill yet? w przeczeniach znaczy jeszcze (nie)
We made it! The train hasn't left yet. I haven't finished writing yet. Przysłówki ever, once, never, always mogą się pojawić zarówno w Past Simple jak i Present Perfect. W języku potocznym częściej używa się Past Simple, jednak kiedy czynność ma wyraźny związek z teraźniejszością należy użyć Present Perfect.
I have…
…. Alice might get wet. (not take an umbrella)
5. It will be warm soon. (turn on the heater)
6. I don't know Brighton well. (never be there)
7. He won't give you his book. (lend to Peter)
8. Robert is very upset. (not get a rise)
Insert for or since 1. We have waited here _________ an hour.
2. My mother hasn't met Tom ________ his birthday.
3. People haven't seen rain here_________ more than 30 months.
4. Our family have belonged to the fitness club ________ we moved here.
5. I haven't visited the Normans ________ ages.
6. Their son has been involved in modern art ________ over 5 years.
7. Everybody has recognised me _________ they saw me on TV.
8. My mum has had 5 cigarettes ________ she got up.
9. My parents have known each other ________ 1975.
10. Agnes has cleaned the house _______ about 2 hours.
11. My dad hasn't spoken English _______ he left school.
12. Sheila hasn't been to a tennis match _______ a long time.
13. Mark has lived in this village _______ months.
14. You haven't drunk anything ________ breakfast. It's not good for your health.
15. I have ironed 15 shirts ________ yesterday.
16. Andy has been jogging in the morning _________ the last ten months.
17. He has been calling her…
… I _______________ (begin) to collect British stamps.
5. ____________ (you enjoy) the weekend in St. Tropez?
6. Jenny ________________ (not talk) to me since she ___________ (marry) George.
7. ________________ (finish) the book I ___________ (give) you yesterday?
8. I ______________ (never meet) her.
9. I _____________ (work) at PepsiCo for three years before I came here.
1. Where's your wallet? I don't know…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz