Prawo zagadnienia- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo zagadnienia- opracowanie  - strona 1 Prawo zagadnienia- opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

Narkiewicz. Notatka składa się z 2 stron.
9.Właściwość Urzędu Stanu Cywilnego określa się na podstawie: aktu urodzenia - ze względu na miejsce urodzenia aktu małżeństwa - ze względu na miejsce zawarcia związku małżeńskiego aktu zgonu - ze względu na miejsce w którym nastąpił zgon. jeśli urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce za granicą, właściwy jest Urząd Stanu Cywilnego, w którym umiejscowiono (zarejestrowano) zagraniczny akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu.     10.Termin przechowywania akt: a) akta osobowe, prowadzone karty imienne oraz inne dodatkowe ewidencje z tym związane przechowuje się przez 50 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po dacie ich wytworzenia.   b)Akta umorzonych (bez względu na przyczynę) śledztw lub dochodzeń w sprawach o zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne, przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, wolności sumienia i wyznania, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, przestępstwa handlu ludźmi, propagowania totalitaryzmu, udziału w grupie przestępczej, ujawniania tajemnicy państwowej, w sprawach o pewne przestępstwa przewidziane przez ustawę o stanie wojennym oraz w sprawach o wyjątkowym znaczeniu ze względu na zebrany materiał w śledztwie lub dochodzeniu bądź występujące w sprawie osoby - przechowuje się przez 30 lat, po czym są one przekazywane do archiwum państwowego. W przypadku pozostałych przestępstw reguły przechowywania akt spraw umorzonych z powodu śmierci sprawcy przedstawiają się następująco -dla akt śledztw ustalono okres przechowywania na 40 lat w sprawach o zbrodnię zabójstwa oraz 30 lat w przypadku innych zbrodni. -dla akt spraw, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, ustalono okres przechowywania akt na 25 lat
-gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, akta są przechowywane przez 20 lat.  -w sprawach umorzonych o pozostałe występki okres przechowania wynosi 10 lat.     11. Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego: - odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi), - odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych). 12. Meldunek w prawie - określenie adresu stałego lub czasowego zamieszkania określonej osoby.  
RODZAJE MELDUNKU: 1.Meldunek na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkiwanie pod danym adresem z zamiarem stałego przebywania. Gdy dana osoba przebywa przez jakiś czas pod innym adresem niż meldunek stały powinna zameldować się na pobyt czasowy.

(…)

… albo pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się), płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu, numer ewidencyjny PESEL, nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego. Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer (tzw. numer dowodu osobistego), a także dane przeznaczone do odczytania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz