Prawo - wykreślenie dłużnika

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - wykreślenie dłużnika - strona 1 Prawo - wykreślenie dłużnika - strona 2

Fragment notatki:Sąd Najwyższy w dniu 19 sierpnia 2009r. wydał uchwałę, w której uznał, że postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydane po zaspokojeniu przez dłużnika wszystkich wierzycieli, nie stanowi podstawy do wykreślenia go z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Sąd Rejonowy oddalił wniosek Władysława P. o wykreślenie go z rejestru dłużników niewypłacalnych. Sąd- rozpoznający apelacje wnioskodawcy, miał poważne wątpliwości co do tego, czy i jakie skutki wywołuje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, wydane w wyniku zaspokojenia w jego toku wszystkich wierzycieli na wpis upadłego w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Wątpliwości te zawarł w zagadnieniu prawnym przedstawionym Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 390 k.p.c.

Sąd Najwyższy podkreślił, że wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych ma charakter sankcji za niespełnione świadczenia w terminie. Świadczy to o tym, że dłużnik był w opóźnieniu , bez względu na to, czy następnie wykonał swe zobowiązanie. Nie odnosi się do stanu majątku dłużnika ani do jego wypłacalności lecz wskazuje czas , że nie zrealizował swych wymaganych zobowiązań.

Wykreślenie dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Sąd Najwyższy w dniu 19 sierpnia 2009r. wydał uchwałę, w której uznał, że postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydane po zaspokojeniu przez dłużnika wszystkich wierzycieli, nie stanowi podstawy do wykreślenia go z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Sąd Rejonowy oddalił wniosek Władysława P. o wykreślenie go z rejestru dłużników niewypłacalnych. Sąd- rozpoznający apelacje wnioskodawcy, miał poważne wątpliwości co do tego, czy i jakie skutki wywołuje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, wydane w wyniku zaspokojenia w jego toku wszystkich wierzycieli na wpis upadłego w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Wątpliwości te zawarł w zagadnieniu prawnym przedstawionym Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 390 k.p.c.
W danej ustawie Sąd Najwyższy wykazał, że podstawą wykreślenia wpisu dłużnika w rejestrze dłużników niewypłacalnych mogą stanowić nie tylko przepisy z ustawy z dnia 20 sierpnia o Krajowym Rejestrze Sądowym ale także inne akta prawne. Biorąc pod uwagę wykładnię językową art. 59 ust. 1i 2 w zw. Z art. 55 pkt 1 ustawy o KRS, mówi, iż postanowienie nie stanowi podstawy do wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Z pierwszego z tych przepisów wynika, że dłużnik powinien pozostać wpisany w rejestrze jeżeli nie uchwalono lub zmieniono postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zatem także wtedy, jeśli się stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego( na podstawie art. 368 p.u.n). Jednak z drugiego z nich wynika że dłużnik może być wykreślony z rejestru w razie uchylenia lub zmiany postępowania, na którego wpisu dokonano oraz uchylenia orzeczenia o ogłoszeniu upadłości. Także pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę wpisu- tu warto wspomnieć, że spełnienie świadczenia po terminie nie jest podstawą do wykreślenia wpisu. Brak jest jednak wyraźnej podstawy prawnej, by wykreślić dłużnika z rejestru ma skutek zaspokojenia wszystkich wierzycieli i umorzenia upadłości. A wpisy z krajowego rejestru sądowego można wykreślić tylko wtedy, gdy taka podstawa istnieje.
Do tego samego wniosku prowadzi wykładnia systemowa, artykuł 56 ustawy o KRS daję podstawę do wpisu do rejestru na wniosek wierzyciela dłużnika ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz