Prawo własności i jego podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności i jego podział - strona 1 Prawo własności i jego podział - strona 2

Fragment notatki:

Własność jest najszerszym prawem do rzeczy, pozwalającym właścicielowi korzystać z niej i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Prawo własności składa się z szeregu uprawnień: Prawo do korzystania z rzeczy - faktyczne władanie rzeczą, możność jej używania i przetwarzania oraz pobieranie pożytków naturalnych i cywilnych; Prawo do rozporządzania rzeczą - swobodne dokonywanie czynności prawnych, skutkiem których jest wyzbycie się własności albo obciążenie rzeczy ograniczonym prawem rzeczowym; Prawo do zniszczenia własnej rzeczy . Kiedy prawo własności jest naruszone poprzez zagarnięcie rzeczy, właścicielowi przysługuje roszczenie windykacyjne (o wydanie rzeczy). Jeżeli zaś czyjeś prawo własności zostało naruszone w inny sposób właścicielowi przysługuje roszczenie negatoryjne (o zaprzestanie naruszania prawa własności). § 18. Współwłasność to szczególna odmiana własności, charakteryzująca się wielością podmiotów własności. Wyróżniamy współwłasność łączną oraz współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność łączna występuje tylko w przypadkach przewidzianych przepisami w ramach szczególnego stosunku łączącego strony, np. w przypadku małżeńskiej wspólności ustawowej. Współwłasność w częściach ułamkowych polega na tym, że każdy z podmiotów ma określony ułamkowo udział, ale żadnemu z nich nie przysługuje fizycznie wydzielona część rzeczy na własność. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo i obowiązek brać udział w zarządzaniu rzeczą wspólną oraz prawo do żądania zniesienia współwłasności na drodze sądowej. Współwłaściciel może domagać się również zniesienia współwłasności poprzez podział rzeczy wspólnej, chyba że byłby on sprzeczny z prawem, społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub powodowałby zmianę rzeczy i zmniejszenie jej wartości. §19. Sposoby nabycia prawa własności: Nabycie pierwotne - następuje w sposób niezależny od prawa poprzedniego właściciela i czyichkolwiek uprawnień oraz w stanie niezależnym od tego, jaki przysługiwał zbywcy, tj. bez obciążeń i ograniczeń. Nabycie pierwotne to nacjonalizacja, wywłaszczenie, zasiedzenie, znalezienie, zawłaszczenie rzeczy niczyjej, połączenie, pomieszanie i przeistoczenie. Nabycie pochodne - nowy właściciel wywodzi swe prawo z prawa poprzedniego właściciela (sukcesja). Prawo własności nie ustaje, lecz trwa nadal, ale zmienia się tylko właściciel. Nowy właściciel uzyskuje prawo własności w takim wymiarze, jaki posiadał właściciel poprzedni. Przechodnie jest również ograniczenie praw rzeczowych. Nabycie pochodne to umowa (sprzedaż, darowizna, zamiana, itp.), dziedziczenie oraz nabycie majątku przy łączeniu się osób prawnych. Przeniesienie własności ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz