Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej  - strona 1 Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej  - strona 2

Fragment notatki:

Prawo karne Przestępstwa publiczne i prywatne Przestępstwa publiczne były to przestępstwa skierowane przeciw władcy lub władzy publicznej i religii, a przestępstwa prywatne przeciw osobom prywatnym. W prawie miejskim podział na przestępstwa publiczne i prywatne związany był z karą jaka za nie groziła i tak przestępstwa publiczne to te za które groziła kara publiczna , a prywatne to te za które groziła kara prywatna plus grzywna sądowa zwana mulkta. Uznano też, że niektóre przestępstwa prywatne powinny pociągać obowiązkową represje karną. Stąd obok zakazu jednania przy mężobójstwie 1588 przyjęto, że jeśli krewni nie wnieśli skargi ponosili karę w wysokości główszczyzny. W takich przypadkach a także jeśli zabity nie miał krewnych obowiązek wniesienia skargi posiłkowej spadał na urząd starościński
Związek przyczynowy i wina Od schyłku XV w, prawo dążyło do rozróżnienia winy umyślnej i nieumyślnej . Przy przestępstwie zabójstwa nie odróżniając jeszcze winy nieumyślne j od przypadku dokonano tego dopiero z orzeczeniem Trybunału w XVII zasądzając od zabójcy z przypadku tylko główszczyznę, uwalniając od kary wieży dolnej. Okoliczności wyłączające przestępność Zabójstwo dokonane na infamiście lub banicie nie posiadającym glejtu.
Zabójstwo złodzieja dokonanego podczas złapania go na gorącym uczynku.
Zabicie plebejusza podającego się za szlachcica
Zabójstwo lub zranienie osoby gwałcących pokuj publiczny, a dokonanych przez osoby pełniące obowiązki służbowe
Instytucja początku została ograniczona do ram obrony koniecznej
Zrezygnowanie z kary(prawo miejskie)
Stan wyższej konieczności
Rodzaje przestępstw Przestępstwa publiczne Criminem laesae maiestatis - Obraza majestatu Zdrada ojczyzny - bunty w porozumieniu z nieprzyjacielem, przekazywanie tajemnic państwowych, poddanie zamku oraz zawiązanie rokoszu Przestępstwa przeciw religii - odstępstwo od religii, (od XVI na inne chrześcijańskie nie było karane). Później jednak przywrócono. Czary Przestępstwa przeciw moralności i dobrym obyczajom - Homoseksualizm i sodomi, cudzołóstwo Kradzież na szkodę skarbu państwa Bunty i spiski - przeciw władzom miejskim Przestępstwa przeciw obowiązującym przepisom pracy - celem ich było umocnienie władzy rady miejskiej nad plebsem i szlachty nad chłopami. Przestępstwa przeciw pokojowi i porządkowi publicznemu - gwałty , w szczególności napad na dom szlachcica. Gdy w związku z napadem ktoś zginął sprawca był karany po przeprowadzeniu skrutynium. Podobnie było w miejskim. Do tej katygori zliczano tez szczególnie groźne napady na drogach.

(…)

… chłopa praktycznie płacili tylko karę pieniężną, oraz dodatkowmi karami pieniężnymi i chłostą, można było jednać.
Przestępstwa przeciw wolności i czci - porwanie. A porwanie kobiety nazywano raptu. Porywający był karany infamią w praktyce także śmiercią. Potwarz - kalumnia zniewaga.
Przestępstwa przeciw mieniu - Kradzieże, fałszowanie pieniędzy, miar i wag
Udział w przestępstwie
Konstytucja 1588…
… odstraszający.
Na wsiach kary były z reguły pieniężne a kary mutylizacyjne i śmierci były rzadkością.
Podział kar
Kary śmierci - rozróżniano kary śmierci zwykłe i kwalifikowane(z szczególnym umęczeniem)
Kary mutylizacyjne - okaleczające(z reguły odcięcie czegoś), Kary odzwierciedlające, budzące skojarzenia z popełnionym przestępstwem
Infamia i banicja
Kary na czci - Połączone z umęczeniem fizycznym w prawach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz