Prawo rzeczowe - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - wykład 4 - strona 1 Prawo rzeczowe - wykład 4 - strona 2 Prawo rzeczowe - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Rzeczowe
21.03.2012
Nabycie od nieuprawnionego
Nemo plus iuris in aium transfere potest, quam ipse habet Nie można na nikogo przenieść więcej, niż się samemu posiada
Odnośnie rozporządzania swoim prawem podmiotowym. Ruchomości - przenoszenie prawa do rzeczy - przenosi je osoba której takie prawo do rzeczy nie służy , art. 169 - czasami ustawodawca decyduje się na to że prawo do rzeczy przejdzie mimo że nie zostało rozdysponowane przez właściciela. Łączy się to z innymi wartościami. Os. nieuprawniona do rozporządzenia, nabywca uzyskuje własność chyba że działa w złej wierze. Rzecz zgubiona, stracona . 169 - różnica nie jest do końca czytelna - paragraf 1 osoba uprawniona do władania rzeczą ale nie jest uprawniona do rozporządzania rzeczą, paragraf 2 nie ma także prawa władać rzeczą, jest posiadaczem wadliwym. Rzecz zgubiona stracona, termin 3 letni właściciel musi mieć czas na odnalezienie. ( Najczęściej problem dot. sprzedaży skradzionych samochodów - Czy doszło do nabycia ? A jeśli tak to kiedy ? ). Dot. czynności prawnych realnych - dochodzi z chwilą wydania rzeczy. Ograniczenie terminowe nie dot. pieniędzy, dokumentów na okazicia, rzeczy nabytych na urzędowej licytacji lub w toku postępowania egzekucyjnego. paragraf 2 najczęściej problem dot. rzeczy skradzionych, pragaraf 1 rzeczy zbywane przez współwłaściciela - rzeczy wspólnego zarządu. art 170 na takiej samej zasadzie ale dot. obciążeń na rzeczy ruchomej, bez wględu czy dot. uprawnionego czy o nieuprawnionego. Generalanie zasada " nemo plus iuris .. " nie może być bezwzględna - DLACZEGO ?
- przez ochronę interesu nabywcy - w dobrej wierze ( dokonał starań ) - potrzeba pewności prawnej, pewności w obrocie. Skutek rzeczowy ;
bezpośredni - osoba uprawniona do władania rzeczą odroczony - osoba nieuprawniona do władania rzeczą Nieruchomości rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - nieruchomości które mają urządzoną księgę wieczystą ( prawie wszystkie, ale nie do końca ) - prawadzone w oparciu o przepisy ustawy z 6 lipca 1982 - wiara pub. - pewna funkcja ksiąg, dają gwarancję tego co w nich jest wpisane jest zgodne z prawdą. art 5. odpowiednik art 169. - ta sama konstrukcja - nabycie rzeczy od nieuprawnionego - treść księgi rozstrzyga na korzyść tego kto nabył w drodze czynności - może być tak że osoba wpisana do księgi wieczystej faktycznie nie jest nią -to jeśli kupi osoba od niej, to nabędzie nieruchomość mimo że ona faktycznie nie jest, ale jak tak wpisane do księgi wieczytej - chodzi wyłącznie o księgi wieczyste, a nie o zbiory dokumentów ( katalog gormadzący dokumenty dot. nieruchomości ). Ochrona NABYWCY która dokonuje czynności, z osobą wpisaną w księgach wieczystych. Od razu zakłada się że osoba wpisana w księgach wieczystych nie jest osobą uprawnioną. Sądy maja obowiązek składania. To co jest w księgach wieczystych odpowiada prawu - coraz częściej ;P. Ale często nie rejestruje się faktów śmierci, czy współwłaścicieli zmiana kręgu. Księgi wieczyste są w internecie ;D - wow ( ministerstwo sprawiedliwości, trzeba znać numer księgi ) ZASADA JAWNOŚCI KSIĄG.


(…)

… to te prawa przechodza razem z nabytą nieruchomością. Czasami rękojmia w ogóle nie działa, nie ma zastosowania. Sąd dokumentując wpis do księgi wydaje orzeczenie. Musi rozpoznać sprawę. Trzeba odnotować fakt wpłynięcia wniosku ( skarga na orzeczenie referendarza sądowego ) ; wnioski wyłączają działanie rękojmi Art 8. Księgi : I - nieruchomość uprawnienia
II - uprawnieni III - obciążenia, z wyjątkiem hipoteki ( o tyle obciąża, jeśli zostało ujawnione w księgach wieczystych ) IV - hipoteka ZASIEDZENIE I PRZEMILCZENIE ( nabycie pierwotne ) Dawność : - przedawnienie nabywcze - przedawnienie umarzające upływ czasu ma znaczenie konstrukcyjne; bezczynność uprawnionego, który powinien podjąć pewne czynności, albo aktywność nieuprawnionego ( strona podmiotowa ) pozwala odróżnić zasiedzenia od przemilczenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz