Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Społeczność międzynarodowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Społeczność międzynarodowa - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Społeczność międzynarodowa - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Społeczność międzynarodowa - strona 3

Fragment notatki:

Zalecane podręczniki:
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VII, PWN, Warszawa;
W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Zagadnienia systemowe, C.H. Beck, Warszawa;
Zalecane zbiory dokumentów:
K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław 1978.
A. Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne. Zbiór przepisów, Zakamycze 2003.
+ strona internetowa Katedry
1. Ubi societas ibi ius - Gdzie społeczeństwo (społeczność) tam prawo.
Każda ze społeczności - potrzebuje reguł normujących jej bytowanie - norm, standardów, instytucji i procedur, służących:
Urzeczywistnieniu wartości, które członkowie społeczności dzielą;
Urzeczywistnieniu tych wartości (poprzez ukształtowanie „reguł gry”), służących:
zabezpieczeniu indywidualnych i grupowych interesów;
ustanowieniu ładu, porządku, bezpieczeństwa w obrębie społeczności i w jej relacji ze światem zewnętrznym;
rozwojowi społeczności;
2. Prawo międzynarodowe publiczne - prawo społeczności międzynarodowej
3. Społeczność międzynarodowa a społeczność krajowa. Identyfikacja znamion społeczności międzynarodowej następuje w konfrontacji ze znamionami społeczności krajowej.
4. Społeczność krajową (państwową) stanowią:
zamieszkujący przestrzeń krajową ludzie - osoby fizyczne (oraz - osoby prawne);
społeczność ta tworzy struktury państwa - w ich obrębie urzeczywistnia dzielone przez społeczność wartości;
ustanawia zwierzchnią w relacji wobec siebie władzę (władzę publiczną); uznaje autorytet - władzy publicznej - ustawodawczej, wykonawczej i sądowej;
Z woli tej społeczności - reprezentujący ją, w akceptowany przez nią sposób tworzą:
potrzebny jej zbiór reguł - prawo krajowe;
reguły prawa normują relacje, stosunki w obrębie społeczności;
z woli zatem krajowej społeczności, powstaje zbiór reguł prawa, który tworzy krajowy porządek prawny;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz