Prawo międzynarodowe publiczne- test 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne- test 2 - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne- test 2 - strona 2

Fragment notatki:

1. W trybie złożonym związania się umową nie : a: występują dwa oświadczenia woli b: dochodzi do związania się traktatem z chwilą podpisania go c: dochodzi do związania się traktatem z chwilą zatwierdzenia, przyjęcia lub ratyfikacji d: występuje sygnatariusz 2. Sygnatariusz występuje: a: w trybie złożonym do zatwierdzenia trakatu b: w trybie prostym przed podpisaniem traktatu c: w trybie złożonym od podpisania traktatu, przed potwierdzeniem w trybie krajowym d: w trybie postrym do potwierdzenia traktatu w trybie krajowym 3. Sygnatariusz : a: jest stroną umowy b: nie może odmówić zatwierdzenia umowy podpisanej c: nie może udaremniać celu i przedmiotu traktatu d: nie może odmówić przyjęcia traktatu 4. Wejście w życie Konwencji o prawie traktatów nastąpiło: a: w 1969 roku b: z chwilą złożenia 35 dokumentów ratyfikacyjnych c: w 1981 roku 5. Podpisanie jako sposób wyrażenia zgody na związanie jest dopuszczalny, gdy: a: wynika z traktatu, że wywoła skutki określone tą czynnością b: nie wynika z innych ustaleń, że wywoła określone czynności c: nie wynika z zamiaru państwa nadania podpisowi skutku który wynika z pełnomocnictwa 6 Przystąpienie jako sposób wyrażenia zgody na związanie się traktatem jest dopuszczalny, gdy: a: wynika z traktatu, że przystąpienie wywoła skutek w postaci zgody na związanie b: w inny sposób przyjęto że wywoła taki skutek c: za zgodą stron traktatu d: wszystkie odpowiedzi są poprawne 7. Ratyfikacja jako sposób wyrażenia zgody na związanie jest dopuszczalny, gdy: a: pełnomocnik podpisał dokument z zastrzeżeniem ratyfikacji b: traktat przewidział ten sposób zgody c: w inny sposób przewidziano że wywoła taki skutek d: wszystkie odpowiedzi są poprawne 8. Umowa międzynarodowa w arendzie posiada: a: właściwą treść b: odwołanie się do Boga c: wskazane przyczyny zawarcia umowy 9. Umowa dwustronna nie może być podpisana według zasady: a: lewicy b: alfabetu c: alternatu d: żadne z powyższych 10. Umowa wielostronna nie może być podpisana według zasady: a: pele-mele b: alfabetu c: lewicy 11. Jeżeli dokument umowy wielostronnej zawartej między państwami A,D,G,B,C jest kierowany do państwa B, to niewłaściwą odpowiedzią jest: a: jako pierwszy podpisze się pełnomocnik państwa A, według zasady alfabetu b: jako pierwszy podpisze się pełnomocnik państwa B, według zasady alternatu c: jako pierwszy podpisze się pełnomocnik państwa np. G według zasady pele- mele d: jako pierwszy podpisze się po lewej stronie pełnomocnik B, jeśli była by to umowa dwustronna 12. Formy pisemnej wymaga : a: złożenie zastrzeżenia b: cofnięcie zastrzeżenia c: złożenie sprzeciwu d: cofnięcie sprzeciwu e: wszystkie są poprawne 13. Zastrzeżenie jest dopuszczalne, gdy: a: narusza cel traktatu b: przewiduje je traktat c: nie mieści się w katalogu dopuszczalnych zastrzeżeń wskazanych traktatem 14. Termin do złożenia zastrzeżenia nie upływa z chwilą: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz