Prawo międzynarodowe publiczne- test 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne- test 10 - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne- test 10 - strona 2

Fragment notatki:

1. Rada Gospodarcza i Społeczna: a: powoływana jest w części przez RB b: składa się z 52 członków c: jest powoływana w wyniku zalecenia RB d: żadne z powyższych 2. Sekretarza Generalnego ONZ powołuje się na okres: a: 3 lat b: 5 lat c: 8 lat d: 10 lat 3. Obecnie funkcję Sekretarza Generalnego ONZ pełni: a: Coffi Annan b: Collin Powell c: Ban Ki- moon d: U Thant 4. W przypadku konfliktu, pokojową metodę rozstrzygnięcia sporu państwo-strona Karty : a: musi zastosować na żądanie RB b: może zastosowac wg własnego uznania c: musi zastosować w wyniku rezolucji połączonych składów ZO i RB 5. Pokojową metodą rozstrzygnięcia sporu nie jest: a: koncyliacja b: zakaz tranzytu c: pojednanie
d: rozstrzygnięcie sądowe 6. Do dyplomatycznych metod pokojowego rozstrzygnięcia sporu nie należy: a: arbitraż b: rokowania c: mediacja d: badanie 7. Do sądowych metod pokojowego rozstrzygnięcia sporu nie należy: a: pojednanie b: koncyliacja c: arbitraż d: rostrzygnięcie sądowe 8. Do środków przymusowego rozstrzygnięcia sporu nie należy: a: embargo b: użycie sił zbrojnych c: blokada d: arbitraż 9. Niezbrojnym środkiem przymusowego rozstrzygnięcia sporu nie jest: a: blokada b: zerwanie stosunków dyplomatycznych c: zakaz importu d: zakaz tranzytu 10. Wskaż zdanie prawdziwe: a: ius ad bellum to prawo do konfliktu zbrojnego każdego państwa jako prawo niezbywalne b: ius in bellum to prawo do konfliktu zbrojnego obwarowane zakazem niszczenia zabytków c: ius ad bellum to prawo do wojny jako prawo wyjątkowe , wymagające zgody RB 11. Za pokojowym rozstrzygnięciem konfliktów opowiada się: a: Karta Narodów Zjednoczonych b: Pakt Brianda- Kelloga c: Pakt Drago- Portera d: wszystkie wymienione akty 12. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych : a: użycie siły jest zakazane względnie b: na użycie siły zgodę wydać musi RB c: na użycie siły zgodę wydac musi ONZ jako cała organizacja 13. Wyjątkiem od zakazu użycia siły nie jest: a: ochrona obywateli b: interwencja humanitarna c: pomoc sojusznikowi d: samoobrona 14. Z rezolucji ONZ- United of Peace wynika, że: a: RB może wysłać w obszary zaognione siły państw członkowskich b: ZO w sytuacji braku możności działania RB wysyla siły państw członkowskich 15. Tzw. błękitne hełmy to: a: siły wojskowe ONZ b: siły pokojowe ONZ c: siły zbrojne ONZ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz