Prawo międzynarodowe publiczne-kazusy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 4508
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne-kazusy - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne-kazusy - strona 2

Fragment notatki:

KAZUSY PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE
Między państwami A i B wybuchła wojna. Na terenie państwa A przebywał attaché wojskowy państwa C. Kontrwywiadowi państwa A znany był jako osoba od dawna prowadząca nielegalną działalność szpiegowską. Jeszcze przed wybuchem wojny został uznany przez państwo A za persona non grata. Państwo to zażądało aby niezwłocznie opuścił jego terytorium. Attaché jednak nie wyjechał, a państwo A oficjalnie przestało uważać go za członka misji dyplomatycznej. Po wybuchu wojny attaché zapragnął niezwłocznie opuścić państwo A. Państwo to odmówiło mu prawa opuszczenia jego terytorium.
Czy attaché chroni nadal immunitet dyplomatyczny?
Czy państwo A może odmówić mu prawa opuszczenia swojego terytorium?
2) Drugi sekretarz ambasady państwa A przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle na terytorium państwa B, w którym był akredytowany. Po zatrzymaniu przez policję okazał legitymację dyplomatyczną. Kontakt wzrokowy upewnił policjantów, że dyplomata jest pijany i wręcz niezdolny do prowadzenia pojazdu. Gdy chcieli mu odebrać prawo jazdy i kluczyki do samochodu, dyplomata stwierdził iż są ignorantami w dziedzinie prawa dyplomatycznego i powołał się na przysługujący mu immunitet nietykalności osobistej. Zmieszani policjanci odstąpili od samochodu, a dyplomata odjechał.
Czy policjanci zareagowali prawidłowo? Jeżeli nie - jak powinni się zachować?
3)Dorastający syn attaché handlowego ambasady państwa C w państwie D (utrzymywany przez ojca i z nim mieszkający) pewnego dnia wraz ze swym starszym bratem (mieszkającym i utrzymującym się samodzielnie) przyłączył się do manifestacji ulicznej. W trakcie manifestacji wywiązała się bójka ze służbami mundurowymi. Synowie attaché zostali kilkakrotnie uderzeni pałką. Następnego dnia poskarżyli się ojcu i prosili go o podjęcie stosownej interwencji w protokole dyplomatycznym państwa D.
Czy synom attaché przysługiwała nietykalność osobista?
Czy attaché powinien zwrócić się z interwencją do MSZ państwa D?
4) Konsul państwa K był podejrzany o kradzież samochodu w państwie S. Gdy miesiąc później ustalono, iż to on był sprawcą i policja chciała go aresztować, powoływał się na immunitet jurysdykcyjny i immunitet nietykalności osobistej. W efekcie policja nie aresztowała go, ale wszczęła postępowanie karne. Sąd państwa S po procesie karnym skazał konsula na dwa lata pozbawienia wolności. Skazany protestował. Po upływie terminów apelacji wyrok stał się prawomocny.
Czy można było aresztować tego konsula, wszcząć przeciwko niemu postępowanie karne, a następnie pozbawić wolności?
5) W państwie Y chargé d'affaires państwa L oraz konsul i wicekonsul państwa M byli świadkami rozboju. W trakcie procesu karnego sędzia wezwał ich do stawienia się w sądzie w charakterze świadków i złożenia zeznań. Początkowo wszyscy trzej odmówili. Wzywając ich po raz drugi, sędzia zagroził grzywną w razie niestawienia się.

(…)

… w ambasadzie państwa Z w państwie Y, była podejrzana o handel narkotykami na dużą skalę.
Czy można ją aresztować i wszcząć postępowanie karne?

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz