Prawo konstytucyjne - wykład 8 - Gwarancje konstytucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 8 - Gwarancje konstytucji - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 8 - Gwarancje konstytucji - strona 2

Fragment notatki:

Gwarancje konstytucji
Wszystkie instytucje i rozwiązania, które sprzyjają przestrzeganiu konstytucji.
Gwarancje bezpośrednie (organy, instytucje, które zostały stworzone celowo po to, aby zapewnić przestrzeganie konstytucji - np. Trybunał Konstytucyjny)
Gwarancje pośrednie - te rozwiązania, które sprzyjają przestrzeganiu konstytucji, ale nie zostały stworzone specjalnie po to
Wprowadzenie do problematyki badania zgodności prawa z konstytucją.
Kontrola parlamentarna
- in pleno (w całości)
- komisja
Kontrola pozaparlamentarna
- Sądy - Trybunały
- Inne
Kontrola parlamentarna Na posiedzeniu plenarnym. Podczas uchwalania katów prawnych posłowie mają dbać, aby były one zgodne z konstytucją
Organ parlamentu nadzoruje poprawność procesów legislacyjnych
Kontrola pozaparlamentarna
Kontrola sądowa (judical review)
Na początku XIX wieku się narodziła; od sprawy Marbury versus Madison
Cechy:
- dekoncentracja (kontroli mogą dokonywać właściwie wszystkie sądy - z wyjątkiem sędziów pokoju
- kontrola uniwersalna (sądy mogą oceniać wszystkie akty prawne, a także decyzje administracyjne)
- kontrola konkretna (związana ze sprawą, która toczy się w sądzie)
- kontrola względna ( decyzja sądu jest skuteczna tylko w danej, konkretnej sprawie, nie jest równoznaczna z uchyleniem aktu prawnego. Mimo, że nie ma formalnego uchylenia aktu prawnego to w systemie prawa precedensowego akt uznany za niekonstytucyjny może się stać faktycznie martwy
Trybunały
H. Kelsen - twórca
I Trybunał Konstytucyjny w Europie powstał w Austrii w 1920.
Cechy:
- skoncentrowana kontrola (skupiona w rękach jednego organu)
- kontrola jest ostateczna (orzeczenie trybunału może być równoznaczna z uchyleniem prawa)
- kontrola ma charakter przeważnie abstrakcyjny ( w oderwaniu od konkretnych spraw) Niekiedy kontrola dokonywana przez trybunały ma charakter konkretny
- Ma przeważnie charakter następczy (dotyczy prawa, które już obowiązuje). Wyjątkowo ma charakter prewencyjny (kontrolowanie aktów, które jeszcze nie obowiązują).
Kontrola sprawowana przez inne organy
W latach 1976-1982 w Polsce nad zgodnością prawa z konstytucją miała czuwać Rada Państwa.
Rada Konstytucyjna we Francji - przez długi okres nie była zaliczana do trybunałów konstytucyjnych. Obecnie coraz powszechniej uważa się ją za Trybunał Konstytucyjny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz