Prawo handlowe-test 16

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe-test 16 - strona 1

Fragment notatki:

. Zasada reprezentacji łącznej polega na:....... a: Zgodne współdziałanie w zakresie składania oświadczeń woli. c: Zgodne współdziałanie w składaniu oświadczeń woli po uzyskaniu zgody właściwego organu (np. RN) 2. reprezentować przedsiębiorstwo państwowe może.... a. dyrektor b. zastępca dyrektora c. prokurent d.pełnomocnik handlowy, któremu jednoosobowo udzielił pełnomocnictwa dyrektor
3. W pytaniu o partnerską a. może w weższym
b.może w szerszym 4. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa ma status... a. państwowej osoby prawnej b. spółki kapitałowej 5. Majątek spółdzielni ma charakter ... "prywatnej własności grupowej” 6. Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej ... "nie jest przedsiębiorcą" 7. Komplementariusz spółki komandytowej.. a. zatrudnieniem komplementariusza jako dyrektora (na umowę o pracę bądź na umowę o zarządzanie); b.chodziło o ustawowe umocowanie komplementariusza do prowadzenia spraw spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki 8. Do spółdzielni w okresie między podpisaniem statutu a wpisem stosuje się odpowiednio... Stosuje się rzepisy o s.c. 9. Zgodnie z uchwałą SN... wspolnik traci zdolnosc upadlosciowa po wystapieniu ze spolki jawnej (tak wg wyroku SN bo wg ustawy ma patrz art.8 prawo upadł i naprawcze pkt.2)
10. Wspólnik spółki cywilnej wyłączony od udziału w stratach... "może odpowiadać za zobowiązania spółki nawet gdy z niej wystąpił". (bo udział w stratach i odpowiedzialność za zobowiązania spółki to dwie różne sprawy ) 11. Za zobowiązania spółdzielni... "odpowiada spółdzielnia w organizacji" "odpowiadają solidarnie spółdzielnia i członkowie" "odpowiadają członkowie do wysokości swoich udziałów" (Odpowiadają jedynie WOBEC spółdzielni do wysokości swoich udziałów ) Żadna odp. 12. Nazwa przedsiębiorstwa.... a.wchodzi w skład przedsiębiorstwa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz