Prawo gospodarcze - zobowiązania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - zobowiązania - strona 1 Prawo gospodarcze - zobowiązania - strona 2 Prawo gospodarcze - zobowiązania - strona 3

Fragment notatki:
Zobowiązanie –jest to stosunek cywilnoprawny, polegający na tym, że jedna osoba - wierzyciel może żądać od drugiej – dłużnika, określonego świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Świadczenie – zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i polegające na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela

Elementy zobowiązania:
Podmioty – osoby miedzy którymi istnieje stosunek zobowiązaniowy (wierzyciel, dłużnik)
Przedmiot – świadczenie
Treść – uprawnienia wierzyciela i odpowiadające im obowiązki dłużnika

Wierzytelność – zobowiązanie ze strony wierzyciela
Dług - zobowiązanie od strony dłużnika

Wierzyciel – podmiot uprawniony do żądania spełnienia świadczenia
Dłużnik - podmiot zobowiązany na żądanie wierzyciela do spełnienia świadczenia

Osoba trzecia – np. osoba na której rzecz ma być spełnione wymagane przez wierzyciela świadczenie
każda ze stron jest zarazem wierzycielem i dłużnikiem

Szkoda i ustalenie jej wysokości
Szkoda – uszczerbek, który dotyka poszkodowanego, zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym
Szkoda na mieniu – uszczerbek, który dotyczy bezpośrednio składników majątku poszkodowanego bez związku z jego osobą
damnum emergens - może obejmować jaką doznaje mienie poszkodowanego
iucrum cessans może obejmować utratę korzyści(trzeba odróżnić od tego szkodę ewentualną tzn. w ic hipoteza utraty korzyści graniczy niemal z pewnością to w se chodzi o utratę szansy taka szkoda nie podlega naprawieniu)
Szkoda na osobie – odnosi się bezpośrednio do osoby pokrzywdzonego, jest ona bowiem, konsekwencją naruszenia jego dóbr osobistych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz