Prawo gospodarcze - Kodeks Handlowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - Kodeks Handlowy - strona 1

Fragment notatki:

Początek publicznego prawa gospodarczego na terenie Polski i Unii Europejskiej.
Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. rodzaje działalności gospodarczej oraz jej podział wszystko na podstawie prawa Polskiego i Unijnego.
Plik ma trzy strony i porusza zagadnienia takie jak: działalność gospodarcza, kryteria działalności gospodarczej, Polska Klasyfikacja Działalności, przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba prawna, klasyfikacja przedsiębiorstw, zasada traktowania narodowego.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA- jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany.
KRYTERIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Kryterium ekonomicznej kwalifikacji działalności gosp.:
- produkcja i przetwarzanie
- budowlana- projekt, budowa, utrzymanie, rozbiórka
- handlowa- zakup, sprzedaż towaru lub usługi (import, export)
- usługowa- czynności świadczone na rzecz innych osób
Zawodowy charakter działalności należy odnieść do profesionalności wykonywanej działalności we własnym imieniu i na własny rachunek
Sposób wykonywania działalności ze względu na organizację i częstotliwości
- organizacja- działalności wyk. W określonej formie formalna- jest to spełnianie wymogów do założenia działalności gospodarczej
materialna- zakupienie sprzętu, wynajem lokalu
ciągłość- względnie stały zamiar jej wyk. , działalność sezonowy
4. Zarobkowy cel działalności nie decyduje o tym sam fakt osiągnięcia zysku ale zamiar osiągnięcia zysku
ART 3 RDZ 1 nie oznacza że nie jest to działalność gospodarcza lecz że przepisy tej ustawy nie są stosowane do działalności wytwórczej w rolnictwie
agroturystyki
wyrobu wina
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRAWNIE UNII
nie posługujemy się pojęciem działalności gospodarczej
posługujemy się nazwą PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
SWOBODA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ART 49- 55 TRAKTATU O FUNK. UE
AD1.GWARANTUJE WOLNOŚĆ prowadzenia dział w wybornym miejscu na obszarze jednolitego rynku ze szczególnym uwzględnieniem integracji z państwem przyjmującym. -przedsiębiorczość pierwotna podmiot A jedzie do innego państwa i od nowa zakłada firmę.
-wtórna-pilna w innym państwie.
Cechy działalności -stały i ciągły
-samodzielny
-cel zarobkowy
-transgranicznościowy
AD2.
Świadczenie odpłatne wyk. transgranicznie ma charakter czasowy
TFUE przewiduje możliwość ograniczenia przez państwa członkowskie AD1 i AD2.
Działalność związana z wyk,władzy publicznej jest zastrzeżona na rzecz własnych obywateli.
Wyłączenie swobody następuje ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym zakresie państwa mogą wprowadzać ograniczenia do cudzoziemców.
POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚĆ PKD
-jest to zbiór rodzajów działalności społ.-gosp. Jakie realizują przedsiębiorcy wprowadza rozporządzanie RM 24 grudnia 2007r. Opracowania na podstawie NACE Europejska klasyfikacja
-w celu zaklasyfikowania jednostki do danego poziomu klasyfikacji

(…)

… zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej
ART KODEKSU CYWILNEGO- przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna art43(1) paragraf prowadząca we własnym imieniu działalnośc gospodarczą lub zawodową. ART 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - UST.1 przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (inna ustawa…
… żadnej z przewidzianych prawem form
6. Cel wykonywanej działalności
Przedsiębiorstwa dla których dział. Gospodarcza jest celem podstawowym.
-||- celem ubocznym
7. Niezależność. Przedsiębiorcy powiązani- to tacy którzy są powiązani w taki sposób że ten inny przedsiębiorca - ma większość głosów (akcji) w zgromadzeniu wspólników
- dysponuje instrumentami oddziaływania na przedsiębiorce któy w umowie…
… zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej
ART KODEKSU CYWILNEGO- przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna art43(1) paragraf prowadząca we własnym imieniu działalnośc gospodarczą lub zawodową. ART 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - UST.1 przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (inna ustawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz