Prawo europejskie I - wykładnia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie I - wykładnia - strona 1

Fragment notatki:

11.04.2013
18.04.2013
WYKŁADNIA
 Wykładnia doktrynalna - dokonywana przez prawników doktrynerów (naukowców - prawników). Nie jest wiążąca ale ma znaczenie ze względu na... Dokonywana jest przez sędziów interpretatorów. Są to osoby, które nie zajmują się braniem udziału w posiedzeniach sądu.   Wykładnia autentyczna - prosta - przez organ, który dane prawo wydał (może to prawo interpretować - co znaczą przepisy prawa). Taka wykładnią jest tania. W ciągu miesiąca musi zostać dokonana - wiążąca do chwili podważenia.   Wykładnia legalna - Dokonywana jest przez specjalne organy w UE, które mają prawo do tej legalnej (KE i TSUE). Różne są następstwa dokonane przez KE A TSUE. Wykładnia może być podważona, jeśli chodzi o KE i sprawa skierowana do TSUE może być. Do takiej wykładni nie muszą się zastosować obie strony. 3 miesiące KE MA na sporządzenie tej wykładni. Nawet do 6 miesięcy może sąd robić taką wykładnię (to minus). 25% wartości sporu ma czyli jest dość droga.  POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI - pozew nazywa się wnioskiem. Powód występuje przed pozwanym.
WNIOSEK: elementy:
A) po prawej górnej stronie - powód (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, imiona rodziców) - jeśli osoba fizyczna (jeśli prawna to nazwa, siedziba instytucji, dokument założycielski, trzeba też wskazać osobę reprezentującą tą instytucję). 
B) oznaczenie pozwanego 
C) słowo WNIOSEK na środku pod tym z A i B
B) data sporządzenia wniosku (i podpis z lewe strony) a data z prawej i wszystko to ma być pod wszystkim
D) przedmiot sporu - ruchomość, roszczenia np za niewykonanie jakiejś uslugi pomimo zapłaty, nieruchomość. 
E) podstawa prawna (trza wskazać dlaczego sądzimy, że ta sprawa powinna trafić do sądu - trza podać art. Jeśli sprawa należy do prawa krajowego, to sąd takiej sprawy nie będzie rozpatrywał). 
F) opisanie stanu faktycznego - nie prawnie, ale w postaci faktów, zjawisk, itd.
G) uzasadnienie prawne - powołanie się na artykuły prawa unijnego i krajowego, które naszym zdaniem przemawiają na naszą korzyść. Może się zdarzyć, że prawo krajowe mówi co innego niż unijne. 
H) wskazanie adwokata - lista adwokatów, którą prowadzi TSUE - adwokaci podzieleni są na kategorie spraw - szukamy naszych adwokatów (I możliwość lepsza. Wojtas poleca tą, II nie). II możliwość - bierzemy pierwszego lepszego adwokata ale musi ona przejść uznanie przez TSUE i musi tam przejść egzaminy (na koszt UE). 
I) mamy prawo do wybrania języka. Jeśli nie wskażemy języka to będzie wskazany przez tamten podmiot, a jeśli nie to będzie francuski i sami będziemy musieli zapłacić za tłumaczenie


(…)

… generalny albo radca generalny (patrzy na sprawę z perspektywy prawa - żeby było zgodnie z traktatami). Sędzia interpretator, obok przewodniczący, sędziowie szeregowi (liczba musi być nieparzysta). 
SĄD - orzeka na I posiedzeniu niejawnym (nie jest zapraszany ani powód ani pozwany). Tylko adwokat pozwanego i powoda, jeśli o to wystąpią. Adwokat generalny wypowiada się, w jakim zakresie złamane zostało…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz