Prawo europejskie I - traktaty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie I - traktaty - strona 1

Fragment notatki:

14.03.2013
JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI
 Zrównanie kadencji KE i PE  Trzy typy głosowania: kwalifikowana większość, większość, jednomyslność  Opisuje drogę do Wspólnego Rynku  Doprowadził do powstania Sądu Pierwszej Isntancji TRAKTAT Z MAASTRICHT
 TFUE  TUE  Wprowadził instytucję UE, oparł ją na trójfilarowości  Wprowadził Komitet Regionów, ERPO, prawa obywatelskie TRAKTAT AMSTERDAMSKI:
 Wprowadził koordynatora polityki zagranicznej  Zabrano z filaru trzeciego do pierwszego: sytuacja rezydentów, obywatelstwo Unii, wizy, azyl  Filar 3 i 2 zmieniły nazwę (do 2 dodano jedną część: wspólna polityka zagraniczna, bezieczeństwa i obrony) TRAKTAT NICEJSKI:
 Przystosował Unię Europejską (jej struktury) do przyjęcia krajów kolejnych (12) dzieląc głosy, miejsca na nowo w różnych instytucjach unijnych.   Wprowadził zasadę elastyczności (pozwala elastyczne się integrować, żeby kraje wzajemnie nie blokowały swojej integracji), ale EUROPA różnych biegów - minus TRAKTAT KONSTYTUCYJNY:
 Odrzucony  Wutkadupachomikcesiotojasiusiakiojojojojcyckibigossmietana  Był tak skonstruowany, żeby tylko on mógł obowiązywać TRAKTAT LIZBOŃSKI:
 91% traktatu konstytucyjnego  Przesądził, że UE jest organizacją międzynarodową  Moze ponosić odpowiedzialność w przypadku sporów   Zlikwidował filary UE Relacja między prawem unijnym a krajowym wskazuje na federacyjność.
TRAKTAT LIZBOŃSKI
 Prawo UE jest nadzrędne nad prawem krajowym w ramach orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i zgodnie z zwyczajami obowiązującymi PRAWO:
 Umowy asocjacyjne - umowy o stowarzyszeniu, o członkostwiem, umowy handlowe, itd UMOWY O CZŁONKOSTWIE 
UMOWY O STOWARZYSZENIACH - traktaty europejskie (kraje postkomunistyczne a kraje UE)
UMOWY O WSPÓŁPRACY - wprowadzają zakaz podwójnego opodatkowania, wprowadzają klauzulę narodową w handlu lub najwyższego uprzywilejowania
PRAWO WTÓRNE (pochodne) - prawo instytucjonalne - prawo II stopnia
AKTY PRAWA WTÓRNEGO:
 Rozporządzenia  Decyzje  Opinie  Zalecenia  Dyrektywy Rozporządzenia - wydaje je Rada Unii i Parlament, adresat jest określony abstarkcyjnie. Łon nie ma konkretnego adresata, ale jest adresowany do wszystkich, którzy znajdują się w obszarze rozporządzenia. Rozporządzenie jest obowiązujące w całości, trzeba je wykonać co do celów, co do środków i metod realizacji, środkami i metodami jakie nakazuje UNIA. Do porządku prawnego państw członkowskich wchodzą - w dzienniku ustaw jest data opublikowania dodaje się do niej zwanzig tagen!!!! Rozporządzenie jest pod konstytucją ale nad wszystkimi innymi. Wydawane są w sprawach integracji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz